Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

A+ R A-

Jeżeli nie widzisz różnicy - bojkotuj wybory!

Politycy fundują nam kolejne, przedterminowe, wybory parlamentarne. To znak, że poprzednie, dwa lata temu, na które wydano setki milionów złotych, nie dały stabilnej większości. W 2005 roku wybory prezydenckie i parlamentarne kosztowały ponad 200 mln złotych, a kampania wyborcza tylko dwóch największych partii PiS i PO, kosztowała ponad 50 mln złotych i była ostatecznie także finansowana z budżetu państwa.

Tymczasem pomimo tych wszystkich środków, poprzednie wybory ujawniły pogłębiającą się przepaść pomiędzy władzą i społeczeństwem. Tylko 40 procent uprawnionych do głosowania (najmniej od 1989 roku) wzięło udział w wyborach parlamentarnych. Większość nie widziała sensu głosowania na zdeprawowane i skompromitowane elity polityczne. Słuszną okazała się teza, że wybory nic nie zmieniają. Dziś, po dwóch latach, trzeba powtórzyć głosowanie, które z pewnością znowu nic nie zmieni, ale za to będzie kosztować kolejnych kilkaset milionów złotych.

System demokracji parlamentarnej przestał zatem działać i siłą rzeczy dryfujemy ku autorytaryzmowi. Władza, której społeczeństwo odmawia prawa do rządzenia, zawsze ostatecznie chwyta po środki przymusu, aby obronić układ, którego większość już nie aprobuje. Społeczeństwo, bowiem, oczekuje zwrotu radykalnego, w wielu kwestiach o 180 stopni. Ale zwrotu tego nie są w stanie dokonać polityczne elity. Może to się stać jedynie pod wpływem ruchu społecznego, który zażąda głęboko demokratycznych przemian; ruchu, który uczyni głos wszystkich grup społecznych słyszalnym; ruchu, który dom po domu, zakład po zakładzie, dzielnica po dzielnicy, gmina po gminie, "od dołu ku górze", przejmie demokratyczną kontrolę nad najważniejszymi aspektami życia społecznego. Będzie to zatem ruch przeciwny autorytarnym tendencjom obecnych rządów.

Oddając głos w wyborach przyczyniasz się do utrwalania obecnego, skompromitowanego systemu sprawowania władzy. Bojkotując wybory - opowiadasz się za koniecznością głębokich zmian.