Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

Jesteś tu: Start / Artykuły / Działania FA / Lubelskie /
A+ R A-

Lublin: Federacja Anarchistyczna i Food Not Bombs przeciwko zbrojeniom i wojnie.

W sobotę, 28 marca 2015, około godziny 14, pod Bramą Krakowską w Lublinie miała miejsce pikieta, zorganizowana przez Federację Anarchistyczną sekcję Lublin oraz lubelską grupę Jedzenie Zamiast Bomb. Celem demonstrujących było wyrażenie sprzeciwu wobec planowanego zwiększenia wydatków ze środków publicznych na zbrojenia, modernizację armii czy szkolenia wojskowe kosztem realnych potrzeb społecznych, oraz zwrócenie uwagi na fakt stwarzania przez władzę nastroju zagrożenia wojną w celu manipulowania opinią publiczną.

 

W odczytanym przez megafon przemówieniu, powołując się na odpowiednie dane statystyczne, podkreślono fakt istnienia znaczącej dysproporcji między publicznym finansowaniem podstawowych potrzeb społecznych, takich jak choćby wyżywienie dzieci w szkołach czy pomoc najuboższym, a planowanymi przez rząd wydatkami, mającymi zapewniać złudne poczucie bezpieczeństwa poprzez dozbrajanie wojska. Anarchiści wyrazili przekonanie, że mobilizacja militarna leży w interesie rządów i światowego kapitału, i ma na celu zdyscyplinowanie społeczeństwa oraz odwrócenie jego uwagi od rzeczywistych problemów ekonomicznych, zwiększając jednocześnie możliwości kontroli i opresji ze strony władzy. Podkreślając bezsensowność wszelkich konfliktów zbrojnych, zaznaczono, iż rzeczywistym i największym zagrożeniem dla ludzi jest polityka światowych rządów i globalnych korporacji, które w okresie trwającego kryzysu gospodarczego i politycznego, nie przestając eksploatować i wyzyskiwać, celowo przyczyniają się do wzrostu nastrojów niepewności i zagrożenia ze strony mniej lub bardziej wyimaginowanych wrogów, a tym samym do nasilania się ksenofobii i podziałów społecznych, których efektem jest upowszechnianie się polityki odwetu i wzajemnych prowokacji.

 
Podczas pikiety wydawano ciepłe posiłki w ramach cotygodniowej akcji „Jedzenie Zamiast Bomb”, rozdawano ponadto ulotki informujące o założeniach i celu protestu, oraz rozmawiano z przechodzącymi osobami, które często wyrażały poparcie dla demonstrujących. Anarchiści mieli banner, na którym widniał napis: „Przeciwko wojnie – Przeciwko zbrojeniom FA/FNB”. Całe wydarzenie trwało kilkadziesiąt minut i zgromadziło około trzydziestu osób.
Pikieta odbyła się w ramach ogólnokrajowej kampanii Federacji Anarchistycznej, o nazwie „WOJNA WOJNIE – PRZECIWKO ZBROJENIOM”. Podobne akcje odbyły się w ostatnim czasie w kilkudziesięciu miastach w całym kraju.

F.A. Lublin

F.A. Lublin

Aktualnie działająca sekcja Federacji Anarchistycznej w Lublinie powstała w roku 2011. Wcześniejsza działalność lubelskich anarchistów po przemianie ustrojowej koncentrowała się najpierw wokół grupy LAGA (Lubelska Autonomiczna Grupa Anarchistów) wchodzącej w skład Międzymiastówki, później Federacji Anarchistycznej na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Następnie, od roku 2001 przez kilka lat aktywna była pierwsza sekcja FA Lublin, angażująca się głównie w działalność antykapitalistyczną, feministyczną, obronę praw lokatorskich i pracowniczych czy pomoc imigrantom (wspólnie z Komitetem Wolny Kaukaz), prowadząc jednocześnie własną działalność wydawniczą.

Jako anarchiści i anarchistki, dążymy do zmiany otaczającej rzeczywistości w kierunku wolności wszystkich i każdej istoty z osobna, równości i sprawiedliwości ogólnospołecznej oraz samorządności i solidarności międzyludzkiej opartej o pomoc wzajemną i inicjatywę oddolną. Angażujemy się w różnorodne formy aktywności wymierzonej we wszelkie formy władzy, zwierzchności, wyzysku i dyskryminacji. Uczestniczymy w szeroko rozumianej działalności antyrządowej, bojkotowaniu oficjalnej polityki czy akcjach antywyborczych. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami wszelkich działań i zachowań wypaczających możliwość zgodnego współistnienia, relatywizujących prawdę czy przeczących ludzkiemu zdrowemu rozsądkowi, dlatego angażujemy się w walkę z różnymi formami i obliczami faszyzmu. Naszym celem jest ponadto promowanie życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Sprzeciwiamy się niszczeniu i zatruwaniu planety przez niepotrzebną i szkodliwą politykę pozyskiwania i wykorzystywania energii czy środków rzekomo mających służyć rozwojowi społecznemu. Jako ludzie nie koncentrujący się wyłącznie na krytyce i burzeniu dotychczasowego porządku, w ramach tworzonego przez nas Lubelskiego Uniwersytetu Krytycznego, wychodzimy do opinii publicznej z propozycjami alternatyw mających zastąpić trwający system. Przewidziane są cykle spotkań i wykładów przedstawiających historię, filozofię i perspektywy rozwoju anarchizmu, jak również warsztaty mające za zadanie zapoznawać obecne społeczeństwo począwszy od jego najmłodszych członków z ideą i istotą budżetu partycypacyjnego i demokracji uczestniczącej jako podstaw istnienia przyszłego wolnego społeczeństwa.

Strona www: https://pl-pl.facebook.com/pages/Federacja-Anarchistyczna-Lublin/155961147829704 E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.