Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

A+ R A-

Warszawa: Burżuazja wraca do centrum

Piotr Ciszewski (lewica.pl)
21 maja w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Lewicowej Alternatywy. Było ono poświęcone zjawisku gentryfikacji, czyli wyrzucaniu z atrakcyjniejszych dzielnic miast ich dotychczasowych mieszkańców, aby zastąpić ich przedstawicielami klas wyższych. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Głównym mówcą był Polak, który działał w ruchach lokatorskich w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Opowiedział on o podobieństwach i różnicach między polskim a niemieckim ruchem lokatorskim. Jego zdaniem w kwestach mieszkaniowych możemy mówić nie tylko o walce, ale i wojnie Społecznej, ponieważ podważane jest podstawowe prawo do dachu nad głową.

W Berlinie walki lokatorskie przybierały często radykalną formę. Atakowani byli na przykład woreczkami z farbą deweloperzy wybierający się na zwiedzanie dzielnicy Kreuzberg w ramach oglądania miejsc pod przyszłe inwestycje. Okoliczni mieszkańcy podpalali nawet ich samochody. Blokowali również inwestycje mogące drastycznie wpłynąć na podwyższenie czynszów, a nie służące lokalnej społeczności, takie jak na przykład budowa luksusowych apartamentowców. W ramach tych akcji udało się ujawnić na przykład przestępstwa podatkowe jednego z deweloperów, który trafił na salę sadową.

Berlińskie organizacje lokatorskie poza typowym poradnictwem prawnym oraz akcjami w doraźnych sprawach organizują na przykład spotkania w miejskich parkach, na których zbierają się mieszkańcy z okolicznych ulic. Podczas takich spotkań trwają dyskusje o głównych problemach lokalnych społeczności. Prowadzone są związane z tym sondy i ankiety wśród lokatorów. W Berlinie organizowane są również tak zwane "spacery" polegające na tym, że grupa kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset osób udaje się w ważne dla walk lokatorskich miejsca, rozdaje biuletyny, ulotki i prowadzi rozmowy z napotkanymi przechodniami. W ten sposób zacieśniane są więzi lokalne.

Pytany o największe porażki i sukcesy ruchu mówca odpowiedział, że porażką są wszystkie eksmisje lub sytuacje w których zastraszeni lokatorzy poddają się i sami decydują na wyprowadzkę. Sukcesów w konkretnych sprawach było dużo. Najbardziej znany to sprawa zamykanego lotniska Tempelhof. Początkowo lokalne władze chciały je przeznaczyć na tereny pod luksusowe budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie ograniczyć dostęp do tego terenu. Tysiące okolicznych mieszkańców wzięły udział w zajęciu terenu lotniska. Doszło wówczas do starć z policją, ale władze wycofały się ze swoich projektów. Dziś tereny te służą okolicznym mieszkańcom jako park, obszary rekreacyjne oraz miejsce do uprawiania różnych sportów.

W czasie dyskusji pojawiły się głosy na temat tego czy w Polsce protesty lokatorskie powinny przybierać radykalniejsze formy. Dyskutanci zauważali że na razie nie ma jeszcze na nie przyzwolenia, ale sytuacja może ewoluować. W pewnym momencie osoby, które stały się więźniami banków biorąc kredyty mieszkaniowe na kilkadziesiąt lat mogą się obudzić. Problem polega na tym czy nie będzie już za późno. Według części mówców należy walczyć również bardziej radykalnie, ponieważ władza będzie się starała jak najbardziej ograniczać legalne formy protestu tak aby nie były dla niej przeszkodą.

Rozmawiano również na temat samej gentryfikacji i jej postępów zwłaszcza na warszawskiej Pradze Pn. Dla zatrzymania niekorzystnych procesów nie wystarczą hasła budowy mieszkań komunalnych. Może pojawić się tendencja budowy takich mieszkań na obrzeżach miasta lub wręcz za nim i tworzenia w ten sposób enklaw biedy, ze słabą infrastrukturą czy komunikacja z resztą miasta. Konieczne jest wysunięcie postulatu budownictwa komunalnego w różnych dzielnicach, również w centrach miast
Rozmawiano również o aktach oporu wobec gentryfikacji. Niektórzy mówcy uznawali za takie nieskoordynowane akcje oporu na przykład niszczenie fasad nowo powstałych drogich klubów czy galerii. Mogą one być uznane za akty wandalizmu, ale czasami mają głębsze podłoże.

Podczas dyskusji promowana była książka Veroniki Sinewali "Gentryfikacja - lokatorzy w ogniu walki socjalnej" zawierającej teksty związane z działaniami polskiego ruchu lokatorskiego.

Wyświetlony został również film "Burżuazja wraca do centrum" prezentujący sposoby wysiedlania ludzi niezamożnych z miast, etapy procesu gentryfikacji, formy oporu i akcje ruchu lokatorskiego.

Spotkania KDLA odbywają się pod patronatem medialnym Lewica.pl, "Przeglądu Anarchistycznego" oraz "Le Monde Diplomatique - edycja polska".