Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

A+ R A-

Co się dzieje w poznańskich żłobkach? Protest pracownic trwa

Od początku tygodnia członkinie OZZ Inicjatywa Pracownicza przy poznańskich żłobkach rozprowadzają między pracownikami oraz rodzicami ulotki podsumuwujące dotychczasowe działania w ramach sporu zbiorowego. Do tej pory udało się wywalczyć szereg kwestii związanych z warunkami pracy. Jeśli chodzi o podwyżkę wynagrodzenia, komisja zawiesiła spór zbiorowy do 20 sierpnia. Do tego czasu oczekuje, że wiceprezydent Stępień przedstawi propozycje podwyżek. Działaczki zapowiadają, że jeśli tak się nie stanie, na jesień może być znów gorąco.

Od wielu miesięcy – piszą związkowczynie w ulotce - domagamy się podwyżek naszych pensji oraz szeregu uregulowań dotyczących warunków pracy. W ostatnich miesiącach odbyło się w ramach sporu zbiorowego szereg spotkań z dyrektorkami zespołów 1, 3 i 4. Dzięki naszym działaniom udało się uzyskać porozumienie co do realizacji wszystkich naszych postulatów, poza podwyżkami. Wywalczyliśmy:

1. Płatne urlopy szkoleniowe – należą się pracownikom dokształcającym się po linii zawodowej. Urlop się należy na ostatnim roku szkoły/studiów. Szczegóły zostaną zapisane w regulaminie pracy.

2. Jasne zasady awansu – ustalono, że zostaną dopisane do regulaminu płacy a w przypadku zespołu nr 4 w osobnym „regulaminie awansu”. Ustalono m.in. że każda nowo przyjęta osoba do zespołu do opieki nad dziećmi zostaje przyjęta na stanowisko młodszego opiekuna. Jest to naszym zdaniem sprawiedliwy zapis wobec osób pracujących wiele lat przy dzieciach, dający zarazem szanse awansu na stanowisko opiekuna w pierwszej kolejności dotychczasowym pracownikom.

3. Zmianę zakresu obowiązków – ustalono, że w zespole nr 3 i 4 zakresy obowiązków pozostaną bez zmian do kwietnia 2014 r., natomiast pokojowe, które spełnią wymogi ustawy żłobkowej mają prawo wystąpić o zmianę stanowiska na młodszego opiekuna (nie wiąże się to jednak ze zmianą wynagrodzenia). W zespole nr 1 „porządki wiosenno-jesienne” zostały wykreślone z zakresu obowiązków.

4. Środki ochrony osobistej – w każdym zespole zobowiązano się do dostarczania środków ochrony osobistej każdemu pracownikowi (chodzi głównie o rękawiczki jednorazowe).

5. Uregulowano kwestie BHP – chodzi o mycie okien na wysokościach. Przyjęto następujące procedury: mycie przy użyciu myjek teleskopowych z poziomu roboczego, lub mycie z podestów, drabin do wysokości 1,0 m. W przypadku prac powyżej 1,0 m pracodawca zakupi schodnie lub inne urządzenie zwiększające bezpieczeństwo pracowników bądź zatrudni firmy zewnętrzne.

6. Fundusz Socjalny – w wypadku zespołu nr 1 związek oddelegował osoby do pracy w komisji socjalnej i pracuje nad regulaminem.

Zapisy te zaczną obowiązywać od końca czerwca 2012 r. w przypadku Zespołu 1 i 3, a w przypadku zespołu nr 4 w momencie podpisania przez dyrektor (ustalenia są podjęte, pozostaje tylko podpisanie dokumentów, które ma nastąpić do końca miesiąca).

Jednocześnie 21 i 25 czerwca 2012 r. przed Sądem Pracy w Poznaniu odbyły się dwie rozprawy z powództwa przeciwko Zespołowi Żłobków nr 1 w Poznaniu. Kilkanaście pracownic domaga się zapłaty za ponadnormatywny czas pracy. W jednej ze spraw pracodawca nieoczekiwanie zaproponował ugodę, mimo że wcześniej pełnomocnik dyrektor Sokołowskiej zarzekała się przed sądem, że jest to niemożliwe.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej pracownicy i pracownice ZOZ powinny pracować 7 godz. 35 minut. W Zespole Żłóbków nr 1 w Poznaniu we wrześniu 2009 roku, dyrekcja zmieniła te zasady i zarządzeniem wprowadziła dla opiekunek dziecięcy i salowych ośmiogodzinny dzień pracy. Kiedy sprawa trafiła do Inspekcji Pracy okazało się, że w kartach ewidencji czasu pracy widnieje zapis, że opiekunki i salowe pracowały zgodnie z ustawą, czyli 7 godz. 35 minut, co nie odpowiadało prawdzie. Karty pracy nie były podpisane przez pracownice, choć wymagał tego regulamin pracy. Kilkanaście z nich złożyło pozwy. W sprawie tej toczą się trzy osobne postępowania. Pracownice reprezentuje pełnomocnik związkowy Inicjatywy Pracowniczej.

W dniu 21 czerwca odbył się kolejne posiedzenie sądu w sprawie dotyczące ośmiu pracownic żłobków. Zeznawało pięcioro światków. Wszyscy świadkowie, także strony pozwanej, przyznali zgodnie, że opiekunki i salowe pracowały zamiast 7 godz. 35 minut, 8 godzin dziennie. W toku przewodu sądowego ujawniono też inne uchybienia m.in. związane z zasadami rozliczania nadgodzin.

W 25 czerwca przed sądem była rozpatrywana sprawa tylko jednej pracownicy - salowej. Pracodawca nieoczekiwanie zaproponował ugodę. Wcześnie twierdził, że zawarcie w tym względzie porozumienie nie jest możliwe. Pracownica w najbliższych  dniach otrzyma 1400 zł. tytułem zaległych poborów. Choć pracownic i jej pełnomocnik związkowy zrezygnowali z części wynagrodzenia i odsetek, ale ugodę uznali za korzystną. Nie jest wykluczone, że zawarte zostaną kolejne – w tym względzie rozmowy między związkiem zawodowym i pracodawcą trwają.

Kolejne dwie rozprawy mają się odbyć 3 i 18 września.

Więcej na stronie Inicjatywy Pracowniczej: www.ozzip.pl
Redakcja

Redakcja

Strona www: www.federacja-anarchistyczna.pl E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.