Sekcja FA Łódź

Oświadczenie w sprawie wydarzeń w Krakowie

My, mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego, reprezentujący poniższe organizacje, jesteśmy oburzeni, a zarazem przerażeni tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem na krakowskim Starym Rynku. Pokojowa demonstracja, której celem było przypomnienie o cierpieniu Czeczenii została brutalnie spacyfikowana przez policję. Naszych przyjaciół z Komitetu Wolny Kaukaz, Amnesty International, ze Stowarzyszenia Żydowskiego „Czulent” i Federacji Anarchistycznej dotkliwie pobito i aresztowano. Tym samym władze Krakowa pokazały, że nad dobrem ludzi stawiają uprawianie marketingu politycznego. Rozbicie demonstracji jest być może działaniem miłym prezydentowi Kwaśniewskiemu, czy prezydentowi Putinowi, ale i zarazem czynem niegodnym, dającym wiele do myślenia. Protest, który organizowano w Krakowie miał uszanować specyfikę rocznicy wyzwolenia obozów w Auschwitz i Birkenau. Organizatorzy chcieli, aby ta demonstracja przypomniała światu o innym ludobójstwie, tym rozgrywającym się na Kaukazie.

Zachowanie prezydenta Kwaśniewskiego uznajemy za moralnie dwuznaczne. Rozumiemy, że protokół dyplomatyczny nakazuje przyjmowanie rosyjskiej głowy państwa z honorami. Nie możemy jednak zapomnieć o masowych mordach, o gwałtach i obozach filtracyjnych. Głos Czeczenii już dawno został uciszony. Zwykła ludzka przyzwoitość i uczciwość nakazują, aby zaprotestować przeciwko rosyjskiej polityce na Kaukazie.

Dziś tak wiele mówi się o pamięci Shoah. Pada mnóstwo słów o naprawie świata, o niedopuszczeniu do kolejnej masowej zbrodni. W czasie II wojny światowej alianci nie chcieli znać prawdy o Oświęcimiu. Z milczeniem przyglądali się barbarzyństwu. Odnosimy wrażenie, że dziś mamy do czynienia z podobną sytuacją. Jest nas niewielu, lecz zawsze będziemy przypominać o tym, że historia ludobójstwa nie skończyła się na Holokauście.

Apelujemy zatem do władz Krakowa, aby wypuściły z aresztu wszystkich protestujących. Uważamy, że uczestnicy pokojowej demonstracji mieli moralne prawo krytykować rosyjską politykę siły, politykę ludobójstwa. Apelujemy również o solidarność z narodem czeczeńskim. Naszym obowiązkiem, jako ludzi, jest pomoc tym, którzy ze względu na swoje pochodzenie etniczne są mordowani czy szykanowani.

 

 

Podpisano:

Federacja Anarchistyczna – sekcja Łódź

Czerwony Kolektyw – Lewicowa Alternatywa – Łódź

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych – sekcja Łódź

Ogólnopolski Związek Zawodowy – Inicjatywa Pracownicza – Łódź

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *