Sekcja FA ŁódźZapowiedzi

15 grudnia Łódź – Media trzeciego obiegu w III RP

Media trzeciego obiegu w III RP
Spotkanie z twórcami mediów niezależnych:

Januszem Krawczykiem, założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika anarchistycznego Inny Świat i kolektywem redakcyjnym portalu Czarny Sztandar, internetowej witryny łódzkich środowisk wolnościowych

Janusz Krawczyk jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika Inny Świat, najstarszego polskiego czasopisma anarchistycznego. Początki pisma sięgają 1993 roku, gdy gazeta miał charakter bardziej kontrkulturowego fanzina mieszczącego się w ramach sceny hardcore/punk. Z biegiem lat charakter pisma ulegał zmianom by w konsekwencji stać się w pełnym wymiarze pismem nie tyle anarchistycznym, co bardziej wolnościowym i ten charakter zachowuje do dzisiaj.
Kwartalnik Inny Świat nie reprezentuje żadnego określonego kierunku w szerokiej gamie ruchów i idei anarchistycznych. Pismo stara się ukazać pełne spektrum działań wolnościowców, być otwartym na nowe idee i docierać z nimi do jak najszerszego grona czytelników. http://www.innyswiat.most.org.pl/

Czarny Sztandar – internetowy portal łódzkich środowisk wolnościowych powstał w roku 2007 jako kontynuacja wydawanego przez łódzkich anarchistów od połowy lat dziewięćdziesiątych biuletynu pod tą samą nazwą. Na zawartość portalu składają się informacje pomijane zazwyczaj przez media głównego nurtu, dotyczące trwających protestów i konfliktów społecznych, walki o prawa pracownicze i lokatorskie tak na lokalnym, łódzkim gruncie jak i na świecie. Ponadto na Czarnym Sztandarze znaleźć można szereg tekstów publicystycznych i artykułów poświęconych tym zagadnieniom, jak również szerzej pojęte idei anarchistycznej, antyfaszyzmowi czy prawom zwierząt.
www.czarny-sztandar.pl
Goście spotkania przybliżą jego uczestnikom prowadzone przez siebie inicjatywy, i zaprezentują “od kuchni” pracę twórców mediów niezależnych tak w ich tradycyjnym, jak i internetowym wydaniu. Na koniec, podczas dyskusji z uczestnikami spotkania spróbują określić rolę i znaczenie niezależnych mediów w dobie powszechnego dostępu do informacji i równie powszechnych prób manipulowania nią przez polityków, media i korporacje.
Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *