Sekcja FA Łódź

Stanowisko FA Łódź w sprawie rządowego programu nuklearnego

Unikając medialnego rozgłosu, w środę 30 marca rząd Donalda Tuska przedstawił w sejmie pakiet ustaw mających umożliwić budowę w Polsce elektrowni atomowej. Projekty obu ustaw zostały następnie skierowane do powołanej w piątek 1 kwietnia sejmowej komisji nadzwyczajnej.
Tym samym społeczne konsultacje rządowego programu energetyki atomowej zakończyły się, zanim na dobre się rozpocżęły. Pomimo powtarzanych wielokrotnie, w tym również podczas łódzkiej demonstracji w dniu 19 marca, apeli o podjęcie otwartej, dającej wszystkim stronom możliwość wypowiedzenia się debaty, rząd zdecydował się poświęcić prawa obywateli kraju do wypowiedzenia się w tej istotnej dla nich sprawie, w imię trzymania się napiętego harmonogramu programu atomowego. Podejmując decyzję o skierowaniu programu atomowego do sejmu, rząd zaprzepaścił okazję na uwzględnienie w nim wniosków: tak z katastrofy w Fukushimie, jak i z zaplanowanych na jesień testów bezpieczeństwa w europejskich elektrowniach atomowych.

Zdaniem międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, która jako jedna z nielicznych miała możliwość zapoznania się z rządowym programem atomowym, nosi on w wielu miejscach ślady pośpiechu, w jakim był pisany i nie spełnia merytorycznych standardów stawianych podobnym dokumentom. Niektóre z informacji, zawartych w programie, pochodzą z nieaktualnych broszur reklamowych koncernów atomowych, inne (w tym dotyczące poziomu skażenia żywności w przypadku awarii w elektrowni) zostały… przeklejone z podobnych opracowań dla elektowni położonej na wybrzeżu Wielkiej Brytanii. W dokumencie zupełnie brakuje analizy alternatywnych wariantów rozwoju polskiej energetyki, w tym takich, które zakładają brak potrzeby budowy elektrowni jądrowej. Brakuje też odpowiedniej analizy kosztów związanych z wystąpieniem poważnego wypadku w elektrowni atomowej, o zasięgu zbliżonym do ostatniej katastrofy w Japonii – rządowy program nie przewiduje możliwości wypadku na dużą skalę, związanego z emisją radioaktywnych substancji w wymiarze większym niż kilka setnych procenta tego, co znajduje sie w reaktorze. Ocena oddziaływania planowanej elektrowni atomowej na środowisko jest oparta na starych i nieaktualnych danych. Zdaniem Greenpeace, tryb prowadzonych przez rząd „konsultacji społecznych” projektu nie spełnia standardów, określonych w podpisanej przez Polskę konwencji z Aarhus.

Okazuje się więc, że już na samym początku prac nad polskim programem atomowym gwarancje władz i lobby atomowego, że jego priorytetem będzie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, są frazesem nieznajdującym pokrycia w faktach.

Społeczne konsultacje nad projektem, mające w założeniu zapewnić społeczeństwu możliwość zapoznania się z planami władz, zgłaszania do nich krytycznych uwag i własnych, alternatywnych propozycji rozwiązania przedstawionych w nich problemów, są pustym rytuałem, a ich rezultat jest z góry ustalony.

Proatomowa propaganda i unikanie otwartej dyskusji nad programem atomowym służy ukryciu ignorancji urzędników, którzy przygotowali projekty ustaw atomowych. Wynikiem pośpiechu przy pracach nad programem atomowym, jak również braku dyskusji i krytycznej oceny projektu przez niezależnych ekspertów i organizacje społeczne, jest dokument niskiej jakości, stworzony pod presją czasu kolaż reklamowych folderów, nieaktualnych danych niepewnego pochodzenia i pobożnych życzeń lobby atomowego w sprawie kosztów budowy elektrowni atomowych i stwarzanego przez nie zagrożenia.

W tej sytuacji domagamy się:

1.wycofania z sejmu pakietu „ustaw atomowych”;

2.otwartej dla wszystkich stron dyskusji nad potrzebą budowy elektrowni atomowych, kosztami i zagrożeniami związanymi z ich funkcjonowaniem, a następnie:

3. referendum w sprawie budowy elektrowni atomowych w Polsce.

W razie kontynuacji rządowego programu atomowego w dotychczasowej formie zapowiadamy podjęcie kolejnych protestów przeciwko budowie elektrowni atomowych w Polsce w formie, jaką uznamy za stosowną.

Federacja Anarchistyczna sekcja Łódź
e-mail: falodz@riseup.net

W związku z przypadającą 26 kwietnia 25 rocznicą katastrofy czarnobylskiej łódzkie środowiska anarchistyczne i ekologiczne organizują Antyatomowe Dni Akcji. W ramach Dni planowane są akcje w przestrzeni publicznej, spotkania z aktywistami antynuklearnymi i inne wydarzenia, o których szczegółach poinformujemy niebawem.

https://www.federacja-anarchistyczna.pl/dokumenty/item/5-oświadczenie-fa-w-sprawie-rozwoju-w-polsce-energetyki-nuklearnej

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *