FAZapowiedzi

II Ogólnopolski Kongres Anarchistyczny Kongresono

Zapraszamy serdecznie na tegoroczny Kongres Anarchistyczny.

(english below)

Wydarzenie odbędzie się w warszawie, w dniach 15-17 maja 2015. Planujemy na ten czas trzy dni warsztatów w formie wykładów z dodatkami w różnorodnej, twórczej postaci – od happeningów po warsztaty/pokazy/inscenizacje.
Kongresono to wyjątkowa możliwość wzajemnego poznania się i wymiany poglądów oraz doświadczeń. Jest to też jedna z nielicznych okazji do wzajemnej konsolidacji polskich środowisk wolnościowych. Kongresono jest nie tylko soczewką skupiającą najróżniejsze podejścia do ruchów wolnościowych (kontrsystemowych) ale stanowi także początek aktywistycznej drogi dla wielu ludzi.
Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie: http://kongresono.bzzz.net/

Piątek, 15 maja: 16:00-20:30,
FZZ “Metalowcy”, ul. Długa 29

16:00 Otwarcie
16:15 Polityczne znaczenie anarchizmu. / Maciej Drabiński
17:00 Queer:
-Czego anarchizm boi się w kłirze? / Eweryst Zaremba
17:40 Śmiech i rewolucja. / Piotr Rymarczyk
18:25 Czy brak szefa rozwiązuje wszystko, czyli dlaczego należy odrzucić rynek? / Wojciech Nadgłowski
19:20 Polityczne i Prywatne – jak nie wypalić się działając w kolektywach wolnościowych. / Kolektyw SPINA

Sobota, 16 maja: 9:30-21:00

część I: 9:30-16:00, FZZ „Metalowcy”,
ul. Długa 29

9:30 Anarchizm, egoizm, indywidualizm, czyli czemu samolub potrzebuje swojej moralności i wspólnoty, i jakie one powinny być dla niego / Jan Skoczowski
10:25 Queer:
-Seks jest polityczny. Queer jako krytyka relacji władzy i dominacji na poziomie systemowym i prywatnym. / Marzen Lizurej – Kolektyw Q Alternatywie
-Queer jest zawsze wspólnotowy. Między polityką dumy a wstydu. / Kolektyw Kłak
12:00 Krytyka autonomizmu jako głównej formy aktywności ruchu alternatywnego. / Metys
12:45 Odzyskać miasto:
-La Comuna 9. Odzyskując miasto. (film) / Inga, Anna
-Budżety partycypacyjne: Nie? Tak? Jak? / Krzysiek
-Czy anarchiści mogą i powinni mieć spójną politykę i wynikające z niej strategie miejskie? / Metys

16:00-18:30 przerwa obiadowa, squat “Przychodnia”, ul. Skorupki 6A

część II: 18:30-21:00, Squat “Przychodnia”
ul. Skorupki 6A

18:30 Anarchosyndykalizm:
-Anarchosyndykalizm jako zjawisko międzynarodowe. / Kuba
-Bez pośredników. Demokracja bezpośrednia
i akcja bezpośrednia w ruchu pracowniczym. / Xavier Woliński
20:10 Antykongres – podsumowanie. / Federacja Anarchistyczna sekcja Śląsk

Niedziela, 17 maja: 12:00-17:00
ADA Puławska, ul. Puławska 37

12:00 Antyfaszyzm:
-Rasizm jako narzędzie neoliberalizmu. / Mateusz
-Polscy antyfaszyści na emigracji – o polskich grupach 161 na obczyźnie. / Ivan
-Taki był początek czyli słów kilka o ruchu antyfaszystowskim w Polsce na początku lat 90. / Rupert
14:20 TTIP / Włodzimierz
15:05 European national populism in the light of Eastern experience. / towarzysz z Ukrainy
(referat i dyskusja będą tłumaczone na język polski)
16:00 Podsumowanie Kongresona.

Nasz adres e-mail: kongresono@riseup.net
Oraz nr telefonu: 535108674

Prosimy także o wsparcie finansowe i promocyjne, więcej informacji znajdziecie na stronie: http://kongresono.bzzz.net/wesprzyj-nas/

Zapraszamy do wsparcia inicjatywy!
Ogólnopolskie Środowiska Wolnościowe

ENG

We, the polish anarchist movement, are happy to announce the second anarchist congress in Warsaw. It will be held from the 15th to the 17th of May 2015, in Warsaw. We plan to hold three days of lectures and debates intertwined with happenings, workshops, productions and other artistic froms of expression.
We would like to invite you to take part in this event because we see it as a one-of-a-kind possibility to meet, get to know each other and exchange world views and anarchist experience. It is also one of the few events that give the polish anarchist movement a chance to strengthen its ties. Kongresono is not only about the discussion of anarchist views and ways of life, but it also is a chance for many to meet and join our movement.
Because of the open form of this event, we invite you to send us your work that you would wish to present till the end of April.
Our thematic blocs include: queer, antifascism, syndicalism, and city activism. You are free to suggest a presentation on the aspect of your choices. Although you are free to chose your topic we do ask that it does not just focus on theory but also on practice. We urge you to include your ideas for actions, whether ones everyone should undertake in their day-to-day life or jobs for bigger and more organized groups.
There will English translators provided. We ask that any presentation you wish to hold is sent to us in English.

Friday, 15th May: 16:00 – 21:00
FZZ „Metalowcy”, ul. Długa 29

16:00 Opening
16:15 The political aspect of anarchism / Maciej Drabiński
17:00 Queer:
Why is anarchism afraid of Queer? / Eweryst Zaremba
17:40 Laughter and revolution / Piotr Rymarczyk
18:25 Is the lack of a boss the ultimate solution? Why we should reject the free market. / Wojciech Nadgłowski
19:20 The political and private sphere – Preventing burn out as an activist in an antiauthoritarian movement collective / The SPINA Collective
20:00 European national populism in the light of Eastern experience / a comrade from Ukraine
The lecture and the discussion will be interpreted into Polish

Saturday, 16th May: 9:00-21:00
Part I 9:00-16:00, FZZ „Metalowcy”, ul. Długa 29

9.30 Anarchism, egoism,individualism. Why an egotist needs morality and community and what they should mean to him or her. / Jan Skoczkowski
10:25 Queer:
Sex is political. Queer as criticism of the relation between authority and domination on the systemic and privacy level / Marzen Lizurej, The “Q Alternatywie” Collective
Queer is always the common good. Between the politics of pride and shame / The “Kłak” Collective
12:00 The criticism of autonomism as the main aspect of the alternative movement activism / Metys
12:45 To win back the city:
La Comuna 9. Winning the City Back (the movie) / Inga, Anna
Participatory Budgeting. No? Yes? How? / Krzysiek
Should anarchists share the same policy and urban strategies? / Metys

16:00-18:30 A dinner break, “Przychodnia” Squat, ul. Skorupki 6A

Part II: 18/30-21:00 „Przychodnia” Squat, ul. Skorupki 6A

18:30 Anarchosyndicalism
– Anarchosyndicalism as an international phenomenon / Kuba
– Without intermediaries. Direct democracy and direct action in the labor movement / Xavier Woliński
20:10 Antykongres – A summary / Federacja Anarchistyczna Silesia

Niedziela, 17 maja: 12:00-16:00
ADA Puławska, ul. Puławska 37

12:00 Antyfaszyzm:
– Rasizm jako narzędzie neoliberalizmu / Mateusz
– Polscy antyfaszyści na emigracji – o polskich grupach 161 na obczyźnie / Ivan
– Taki był początek czyli słów kilka o ruchu antyfaszystowskim w Polsce na początku lat 90 / Rupert
14.20 TTIP / Federacja Anarchistyczna sekcja Śląsk
15:05 Podsumowanie Kongresona

Sunday, 17th May: 12:00-16:00
ADA Puławska, ul. Puławska 37

12:00 Antifascism
– Racism as the tool of neoliberalism / Mateusz
– Polish antifascists abroad – about Polish 161 groups in other countries / Ivan
– That was the beginning. A few words about antifascist movement in Poland in the beginning of the nineties. / Rupert
14:20 TTIP / Federacja Anarchistyczna Silesia
15:05 The summary of Kongresono

If you have any questions please contact us at: kongresono@riseup.net

The event’s website: www.kongresono.bzzz.net/english/

If you are able to do so, please donate and promote our event in any way you can, more information can be found on www.kongresono.bzzz.net/donate/
Anti-authoritarian Movements of Poland

15-17 maja w warszawie
wydarzenie na facebooku (facebook event)

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *