Sekcja FA ŁódźZapowiedzi

24 czerwca Łódź – Spotkanie z Konradem, redaktorem portalu Czarna Teoria

“Zbrojna radość niszczenia. Taktyka insurekcjonistyczna w obliczu samo dostosowującej się machiny.”

Dorobek roku 1968 zawiódł oczekiwania na rewolucję, wczorajsi radykalni aktywiści dziś zasilają lewicowe partię kolaborując z machiną władzy- służą jej za systemowe ujście gniewu. Kapitalizm się ponownie dostosował, w postindustrialnej rzeczywistości gdzie każdego łatwo wymienić, a solidarność klasowa występuję w formie szczątkowej wszystkie dotychczasowe teorie zarówno rewolucji społecznej, jak i walki klasowej muszą ulec rewizji. Paradoksalnie choć gniew wciąż narasta, choć opresja państwa i kapitału wzbiera, coraz trudniej jest się jej przeciwstawić. Te obserwację służyły Alfredowi M. Bonanno za punkt wyjścia do próby wydestylowania nowej anarchistycznej teorii, krytycznej wobec samego ruchu anarchistycznego oraz wobec systemowej lewicy partyjnej. Tą teorią jest anarchizm insurekcyjny, który w historii anarchizmu nie jest niczym nowym, lecz w kontekście obserwacji naocznego świadka ostatnich dziesięcioleci, stanowi to nową jakość w próbie opisania szybko zmieniających się warunków społeczno ekonomicznych tego świata. Insurekcjonizm to zarówno głęboka refleksja teoretyczna, jak i wskazanie całkiem odmiennych niż dotychczas metod działania w ponowoczesnym świecie.

Sobota, 24 czerwca, godzina 16:30
Koniec Końców, Rewolucji 1905 roku 48 Łódź
Zapraszają: kolektyw portalu Czarna Teoria i Czarny Sztandar, portal łódzkich środowisk anarchistycznych.

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *