Serwis Informacyjny - Polska WyróżnioneSekcja FA Poznań

Wypowiedź na facebooku Inicjatywy Pracowniczej w VW

Skandal. Czy zarząd Volkswagen Poznań próbuje utrudniać naszemu związkowi kontakt z mediami? Przed konferencją prasową, adwokaci firmy postawili ją pod znakiem zapytania sugerując, że spotkanie z mediami to… zgromadzenie publiczne mające cechy akcji protestacyjnej. Mało tego, na miejsce konferencji wezwano policję…

Nie ma zgody na kneblowanie nam ust! To kluczowe abyśmy mogli informować środki masowego przekazu o pogarszających się warunkach pracy, naszych żądaniach oraz o sporze zbiorowym w Volkswagen Poznań. W tym tygodniu temat złych standardów w fabryce wzbudził zainteresowanie lokalnych i krajowych mediów.

Próby krępowania informacji w Volkswagen Poznań nie są dla nas nowością. Zarząd firmy od lat blokuje nam możliwość komunikacji z innymi pracownikami. VW Poznań warunkuje istnienie nawet tak drobnych środków przekazu jak tablica związkowa przymusem rezygnacji z rozdawania gazet czy ulotek. Firma nie dopuszcza także Inicjatywy Pracowniczej do głosu podczas spotkań z załogą – takim przywilejem szefowie firmie obdarowują jedynie związek Solidarność w VWP. Co gorsza, mimo że pracownicy stale zgłaszają nam problemy z łamaniem przepisów BHP, pracodawca blokuje nam udział w pracach Komisji BHP.

To dlatego jedno z naszych żądań w sporze zbiorowym brzmi: Dać równe szanse prowadzenia działalności związkowej!

Choć w fabryce można czasem o tym zapomnieć, żyjemy w wolnym kraju, mamy swobodę wypowiedzi, a nasz związek może i zamierza z niej w pełni korzystać.

Z tej okazji warto wspomnieć o wygranej przez nasz związek sprawie sądowej w kwietniu 2019 roku, w której VW Poznań domagał się ukarania naszego członka za krytykę ankiety dot. organizacji pracy w fabryce. Przyznając nam rację, sąd pracy w Poznaniu uznał, że „działanie pracodawcy, który karze pracowników za niekorzystne dla siebie wypowiedzi, które nie zawierają sformułowań zabronionych przez prawo karne ani nie nawołują do popełnienia przestępstwa jest pogwałceniem przysługującego pracownikowi z mocy art. 54 Konstytucji RP prawa do swobody wypowiedzi i nie może podlegać ochronie prawnej”.

Nie damy sobie zamknąć ust!

Profil Inicjatywy Pracowniczej na FB

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *