Zapowiedzi

[25 października 2020, warszawa] Osoby trans* i niebinarne w więzieniach [PRZENIESIONE NA PÓŹNIEJSZY TERMIN]

/english below/

[Wydarzenie przeniesione na późniejszy termin]

Podczas 7. Dni Antywięziennych zapraszamy na wideospotkanie z Transratgeber Berlin (“Transdoradztwo”), abolicjonistyczną grupą z berlina, zajmującą się wspieraniem uwięzionych osób trans* i niebinarnych oraz ich bliskich.

Spotkanie prowadzone będzie hybrydowo – można dołączyć do nas w Cafe Kryzys (Wilcza 30), gdzie oprócz tego napisać będzie można list do osób uwięzionych, lub obejrzeć spotkanie przez internet. O tym jak dołączyć do spotkania online powiadomimy w piątek 23.10.

Niedziela, 25 października, godzina 16:00

Opis:

Wiedza na temat specyficznej sytuacji osób trans* i niebinarnych w systemie więziennictwa opartym na dwóch płciach jest bardzo ograniczona. Bardzo często osoby transpłciowe nie pasują do norm płci narzuconych przez system i są przez to marginalizowane już na poziomie społeczeństwa (poza kratami). Po aresztowaniu i osadzeniu w więzieniu system rozdziela je według binarnie pojmowanej płci przypisanej przy urodzeniu, co często nie ma nic wspólnego z tym, w jaki sposób osoby trans* i niebinarne się identyfikują. Zwiększa to jeszcze bardziej ich narażenie na przemoc i dyskryminację w tym systemie. Znalazłszy się w więzieniu, osoby trans* i/lub niebinarne są często umieszczane w odosobnieniu, rzekomo dla ich „bezpieczeństwa“ – to przerażające traktowanie jedynie pogłębia cierpienie i marginalizację tych osób w systemie więziennym.

Osoby trans* i niebinarne mają większe szanse na uwięzienie ze względu na dotykającą je dyskryminację krzyżową. Przykładami są rasizm, klasizm oraz fizyczny lub umysłowy zdrowizm (ableism). Częstym przypadkiem jest rownież penalizacja osób wykonujacych pracę seksualną. Co więcej, osoby trans* i niebinarne uwięzione w zakładzie karnym często nie są świadome swoich praw w zakresie dostępu do hormonów i innych form opieki zdrowotnej; to samo dotyczy personelu tychże zakładów.

Dlatego też przygotowałyśmy broszurę informacyjną na temat praw, możliwości i zagrożeń dla osób trans* i niebinarnych w zakładach karnych w niemczech. Oferujemy bezpośrednie wsparcie dla osadzonych, rzecznictwo, akcje podnoszenia świadomości społecznej, organizujemy też spotkania na ten temat oraz pomoc poza więziennymi murami. W tym celu nawiązujemy kontakty z uwięzionymi, piszemy listy, wymieniamy i zbieramy doświadczenia i informacje, tworzymy sieci wewnątrz zakładów karnych i poza nimi, organizujemy protesty i kampanie.

Naszą pracę i wiedzę na temat sytuacji w niemczech przedstawimy w oparciu o doświadczenia osób trans* przebywających w więzieniach.

Z wielką chęcią wymienimy się doświadczeniami na temat sytuacji w polsce, bardzo nam zależy na rozwijaniu sieci kontaktów.

Grupa Transratgeber* Berlin
transundhaft.blogsport.de

zaprasza Anarchistyczny Czarny Krzyż Warszawa

***

[The event was moved to a later date]

Transratgeber* group Berlin

Transratgeber is an abolitionist group from berlin supporting incarcerated Trans* and non binary People and their allies.
You can come and join the meeting at Cafe Kryzys (Wilcza 30), where you could also write a letter to prisoners, or watch the online streaming.

Description:

There is very limited knowledge about the specific situation of trans* and non binary people in the two-gendered prison system. Very often trans people don’t fit in gender norms and are therefore already socially marginalized. When trans people are arrested and incarcerated, the system separates them according to the binary sex given at birth, which often doesn’t agree with how trans* and non binary people present or identify; this increases their vulnerability to violence and discrimination inside the system. Once incarcerated, trans or non binary prisoners are often placed in solitary isolation, supposedly for the „safety“ of the prisoner – this horrible treatment only intensifies the suffering and marginalization of trans and non binary people in the prison system.
Trans* and non binary people face a higher chance of imprisonment, given intersecting discriminations such as racism, classism, physical or mental ableism, or are criminalized as sex workers. Moreover, trans* and non binary people in Prison are often unaware of their rights regarding access to hormones and other healthcare, as are the people who work with them.
That’s why we made a brochure to provide information about the rights, possibilities and challenges of trans* and non binary People in prison in germany. We offer direct support to trans and non binary people who are incarcerated, as well as advocacy, outreach and education about the special situation of Trans* and non binary people in prison. To achieve this, we make contact with imprisoned trans and non binary people, write letters, exchange and collect experiences and information, build up networks within and outside prisons, organize protests and campaigns.

We will present our work and knowledge about the situation in germany based on the experience of Trans* people in prison.

We are very happy to exchange about the situation in poland and grow networks.

Transratgeber* Berlin
transundhaft.blogsport.de

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *