Sekcja FA Wrocław

Wrocław – Podsumowanie działaności wrocławskiej Federacji Anarchistycznej w 2020 roku

STYCZEŃ

5 stycznia: postanowienie na nowy rok: Pokonać kapitalizm

11 stycznia: Nowa strona FA – mamy nową stronę internetową

12 stycznia: Blokada eksmisji wraz Akcją Lokatorską na ul. Czajkowskiego 80A. Bezdomna rodzina z dziećmi próbowała zamieszkać w pustostanie, mieszkanie miejskie było niezamieszkałe. Na miejsce przyjechali wolontariusze Akcji Lokatorskiej, Nomady oraz lokalni anarchiści i aktywiści innych grup społecznych.

13 stycznia: Kampania o bezpłatną komunikację miejską i wywieszenie baneru “Chcemy bezpłatnej komunikacji miejskiej”. Aktywiści wywiesili banery na wrocławskich przystankach tramwajowo-autobusowych.

14 stycznia: spotkanie otwarte FA. Otwieramy nową podgrupę Zielona Fala i przesuwamy działania w stronę ekologiczną.

20 stycznia: Obóz dla Klimatu Wrocław z FAW i innymi aktywistami ekologicznymi weszli do PKO BP Wrocław bojkotując wspieranie kopalni węglowych przez bank.

LUTY

3 lutego: wywiad o bezpłatnej komunikacji miejskiej, Haliny Wałkiewicz z Xawierem Wolińskim, znanym jako Lewica Wolnościowa. Rozmawiamy o tym jak w 2009 roku grupa Związek Syndykalistów Polski – Wrocław rozpoczęła strajk pasażerski i jak władze miasta usilnie ignorowały temat bezpłatnych przejazdów.

4 lutego: akcja plakatowa związana z bezpłatną komunikację miejską

5 lutego: udział w Panelu Obywatelskim dotyczącym transportu. Chcemy poinformować urzędników o naszej kampanii o bezpłatną komunikację miejską.

9 lutego: wsparcie Wolnej Biblioteki w organizacji spotkania na temat squotingu.

15 lutego: w Positive Day organizujemy pokaz filmowy i loterię fantową. Dodatkowo zbieraliśmy podpisy pod petycją w sprawie uwolnienia niesłusznie skazanego Daniela Giełdy! Społecznik, opiekun niepełnosprawnych i ojciec trójki dzieci miał iść do więzienia pod koniec Lutego 2020 roku za rzekomą napaść z użyciem noża dokonaną w tym samym czasie, gdy w innym miejscu spowodował kolizję drogową, co potwierdziła policja (nakładając na niego mandat).

16 lutego: Pokaz filmu “Operacja Hamburg” W lipcu 2017 roku, w Hamburgu, podczas szczytu G20 spotkali się przedstawiciele najbogatszych państw. Wydarzeniu towarzyszyły masowe i gwałtowne manifestacje przeciwko globalnej polityce ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.

23 lutego: akcja solidarnościowa z rosyjskimi antyfaszystami skazanymi na wieloletnie kary więzienia w sfingowanych procesach! Sąd w Penzie skazał siedmiu anarchistów na kary od sześciu do 18 lat łagrów za “terroryzm”. Podstawą wyroku były zeznania wymuszone torturami.

27 lutego: wydanie oświadczenia Federacji Anarchistycznej (Zielonej Fali) “Ziemia jest kobietą”. Walcz na co dzień z wyzyskiem Ziemi i z wyzyskiem kobiet. Wszystkie jesteśmy eko-feministkami.

MARZEC

08 03 2020

Jak co roku wzięłyśmy udział w Manifie, która przeszła ulicami miasta, by zaznaczyć nasz feministyczny głos oraz przy okazji Dnia Kobiet upomnieć się o równe prawa.
W tym roku szłyśmy pod hasłem “MATKA ZIEMIA, NIE OJCIEC KAPITALIZM”.
Równość, sprawiedliwość i potrzeba świata wolnego od cierpienia.

Wciąż prowadziliśmy kampanię o wprowadzenie Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej.

Wraz z Anarchistycznym Czarnym Krzyżem organizowaliśmy paczki żywnościowe dla osób w kryzysie ekonomicznym wywołanym pandemią i wprowadzeniem lockdownu.

Prezydent Wrocławia ogłosił zawieszenie na czas trwania epidemii obowiązku płacenia przez firmy czynszów za najem lokali użytkowych. Ten gest nie został jednak rozciągnięty na lokatorki i lokatorów miejskich. Im prezydent Sutryk przypomniał tylko by “nie kombinować” i płacić w terminie. Miasto też musi mieć przecież jakieś dochody.

Akcja Lokatorska nie może się zgodzić na takie nierówne traktowanie najemców gminy Wrocław. Pandemia oraz środki jej zapobiegające dotykają nie tylko właścicieli firm ale także pracowników i pracownice, którzy tracą dochody z dnia na dzień, bo pracodawcy tną koszty by chronić swoje własne dochody. Dla nich nie powstają miejskie “centra pomocy”.

Gmina Wrocław od lat nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie remontowania i modernizacji miejskiego zasobu komunalnego. Stan wrocławskich mieszkań jest powszechnie znaną hańbą tego miasta. Dlatego też oczekiwanie, że to właśnie czynsze z najmu staną się nagle podstawowym źródłem dochodów miasta jest raczej bezczelne.

Wobec tego domagamy się, aby na czas pandemii z obowiązku płacenia czynszu za najem zwolnieni byli wszyscy najemcy gminy Wrocław. Chronić trzeba każdego człowieka. Nie tylko klasę średnią, czyli tę z której “przypadkiem” wywodzi się elita tego miasta.

Akcja Lokatorska

KWIECIEŃ

W kwietniu tego roku, tuż na początku pandemii, która wstrząsnęła wodami systemu kapitalistycznego i uderzyła w klasę robotniczą, razem z ACK zebraliśmy materiały dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji podczas pandemii z powodu zamknięcia lub utraty pracy. Musimy pamiętać, że żadne państwo nas nie zbawi. a solidarność jest naszą najlepszą bronią przeciwko katastrofom systemu kapitalistycznego.

Są też tematy, które powracają. Protestowaliśmy na Rynku przeciwko pierwszemu testowi delegalizacji aborcji z powodu zamknięcia, który ostatecznie przeprowadzili w październiku ubiegłego roku.

Oprócz zwykłej propagandy poprzez plakaty związane z naszą kampanią BKM naszym działaniem było także przybliżenie naszych postulatów samorządowi domagając się darmowego transportu dla wszystkich. Kwestia, która powraca wraz ze wzrostem cen biletów w styczniu przyszłego roku, pod pretekstem kryzysu w mieście. Podczas gdy nasz „drogi” burmistrz-youtuber oddał nasze miasto spekulantom i innym sępom, które niszczą nasze sąsiedztwa, eksmitują nasze rodziny i atakują projekty społeczne; nie tylko plądrują nieliczne dobra powszechne, które nam pozostały, jak mieszkania komunalne, ale także podnoszą ceny biletów. W dzisiejszych czasach kapitalistycznego kryzysu mamy co do tego
jasność. Ich kryzys, nasza śmierć.

MAJ

Z okazji 1 Maja – święta ruchu pracowniczego i związkowego – Federacja Anarchistyczna Wrocław zorganizowała ogólnopolską akcję polegającą na robieniu zdjęć z banerami w różnych miastach, które razem układały się w hasło “Albo strajk albo strach”. Kompilacja zdjęć z banerami trafiła na strony Federacji Anarchistycznej. W akcji poza Fa Wrocław (baner ze słowem ”Albo” i zdjęcie na moście Grunwaldzkim) wzięły udział jeszcze Fa Rzeszów, Fa Łódź i Inicjatywa Pracownicza Bydgoszcz.

6 maja odbyła się udana blokada dzikiej eksmisji pana Marka, działacza Akcji Lokatorskiej, z udziałem Federacji Anarchistycznej Wrocław i Akcji Lokatorskiej.

Właściciel usiłował wyrzucić lokatora z mieszkania, pomimo że było to nielegalne – nie miał nakazu eksmisji, a pan Marek oczekiwał na przyznanie lokalu socjalnego od miasta. Po przyjeździe na miejsce aktywistów i blokadzie, policja i właściciel lokalu dość szybko zrezygnowali i odstąpili od próby eksmisji.

6 maja ok. godziny 8:30 policja, tajniacy i urzędnicy z miejskiej spółki “Wrocławskie mieszkania” wtargnęli na teren jednego z wrocławskich squotów – ”Domu socjalnego imienia Piotra Kropotkina”. Oblężenie squotu trwało ponad dwie godziny, policja nie weszła do zamkniętego budynku, ale przecięła kłódki w pomieszczeniu rowerowni, sprawdzała wszystkie rowery, usiłowała też włamać się do garażu. Rozbiła szybę w budynku i zabrała barierki z podwórka. W obronie squotu brała udział Federacja Anarchistyczna Wrocław, Akcja Lokatorska i licznie przybyłe środowisko wolnościowe.

15 maja w 4. rocznicę policyjnego morderstwa Igora Stachowiaka Fa Wrocław zapaliła znicze i zostawiła plakat przeciwko policyjnej przemocy pod komisariatem na ul.Trzemeskiej, gdzie Igor został zamordowany.

Pod koniec maja Fa Wrocław razem z kolektywami ”Hulajpole”, ”Food Not Bombs” i ”Dwie lampy” zorganizowała zbiórkę środków kosmetycznych, ubrań, maseczek i płynów do dezynfekcji dla pacjentów szpitala psychiatrycznego na ulicy Kraszewskiego. Ostatecznie rzeczy trafiły głównie na oddział odwykowy. Dodatkowo „Food Not Bombs” zorganizowało zbiórkę na stronie zrzutka.pl, z której środki zostały przeznaczone na zakup rzeczy dla pacjentów szpitala.

29 maja odbył się wyjazd do Warszawy na demonstrację pracowniczą w ramach tzw.”Tarczy społecznej”. Licznie uczestniczyli w niej aktywiści Federacji Anarchistycznej i Związku Syndykalistów Polski. Demonstracja była odpowiedzią na antyspołeczne tarcze osłonowe w gospodarce przygotowane przez rząd PiS.

CZERWIEC

Nielegalna próba eksmisji Hulajpola. Aktywistki i aktywiści z Federacji Anarchistycznej Wrocław byli oczywiście na miejscu i dzielnie wspierali squotersów. Na szczęście udało się udaremnić niezgodne z prawem próby wysiedlenia mieszkańców przez urzędników i policję. Bez nakazu sądowego na szczęście mieli związane ręce, a squotersi mogli odetchnąć z ulgą i zbierać siły wraz z zebranymi na miejscu aktywistami na kolejną akcję. Na placu Solnym tego dnia odbywała się pikieta solidarnościowa z zamordowanym przez policję w USA Georgem Floydem, który zawinił policji tylko swoim kolorem skóry.

6 czerwca 2020. Aktywiści i aktywistki z Federacji Anarchistycznej Wrocław wzięły udział w demonstracji, która miała na celu wyrażenie sprzeciwu wobec rasizmu i policyjnej przemocy.

20 czerwca 2020. Obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy.

30 czerwca 2020. Spotkanie otwarte. Trzeba działać. Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dla tych, którzy i które czują potrzebę zmienienia na lepsze tego chorego systemu.

LIPIEC

16.07. Zapowiedzieliśmy kampanię na rzecz wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w ramach walki z podwyżkami cen MPK we Wrocławiu.

22.07. “Stop podwyżce cen biletów MPK we Wrocławiu” Zorganizowaliśmy demonstrację, w celu wyrażenia sprzeciwu i przedstawienia stanowiska odnośnie planowanej podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej.

30.07. Miała miejsce pikieta pod siedzibą PiSu we Wrocławiu. Wraz z ZSP, sprzeciwialiśmy się zmianom “Tarczy Antykryzysowej”, uderzających w warunki pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia. Postulowaliśmy wprowadzenie Tarczy Społecznej, czyli dodatków pomocowych dla pracowników i pracownic poszkodowanych przez pandemię.

SIERPIEŃ

W sierpniu braliśmy udział w demonstracji solidarnościowej z Margot. Pojawiły się tam nasze banery oraz flagi anarcho-feministyczne i anarcho-queerowe. Pokazaliśmy jasny sprzeciw wobec liberalnej i propolicyjnej narracji w przemówieniach, ponieważ zmuszano nas do cenzury naszych przemyśleń.

26 sierpnia razem z aktywistami z Hulajpola uczestniczyliśmy w debacie online Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tam poruszaliśmy problem własności prywatnej i szerzyliśmy anarchistyczne podejście do problemów mieszkalnictwa i promowaliśmy alternatywne sposoby zamieszkiwania, takie jak squotting. Debata jest dostępna na kanale Muzeum Architektury we Wrocławiu na platformie youtube.

WRZESIEŃ

We wrześniu skutecznie zablokowaliśmy próbę eksmisji kolejnego zajętego pustostanu i solidaryzowaliśmy się z Extinction Rebellion, które zablokowało Warszawę 7 września, by wymusić wprowadzenie alarmu klimatycznego.

PAŹDZIERNIK

Październik we Wrocławiu rozpoczął się od 12. Wrocławskiego Marszu Równości, w którym jako Federacja Anarchistyczna uczestniczyłyśmy jako osobny czarny blok, z powodu współpracy organizatorów z korporacjami. Szłyśmy z takimi hasłami jak, “Stop bzdurom!, Stop atakom!, Stop wyzyskowi! “, „ Ani homofobia, ani kapitalizm!” oraz „nie ma równości w systemie wyzysku”. W naszym bloku brało udział około 350 osób, którym przy marszu przygrywały Rhythms of Resistance z całej polski znane jako Podwórkowa Samba. Całość można zobaczyć w archiwalnych relacjach, które prowadziłyśmy na naszym facebooku.

Ze względu na duże zainteresowanie przedłużyłyśmy zbiórkę odzieży i środków higienicznych dla mieszkańców obozu dla uchodźców Moria na Lesbos, którą organizowałyśmy razem z Wolną Biblioteką oraz fundacją The Hope Project.

13 października odbył się pokaz filmu „Dumni i wściekli”, który towarzyszył otwartemu naborowi do Federacji Anarchistycznej, dzięki któremu zawitało do nas sporo nowych członkiń i członków. Nagłaśniałyśmy i pomagałyśmy w udanej obronie skłotu Pandemia przed nielegalną próbą eksmisji oraz atakowi przez firmę „Ekotrade”, które odbyły się 16 października. https://wolnywroclaw.pl/serwis/wiadomosci/sklot-pandemia-we-wroclawiu-zostal-zaatakowany/? fbclid=IwAR2q_LgzeJqwBKlnfRocr5o8_sVpZos2P8iVe5cYbSxuawjs2A6KGYIldpM

Następnie większość naszej uwagi przejęła sprawa związana ze strajkiem kobiet, który rozpoczął się 23 października, wraz z decyzją TK o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Uczestniczyłyśmy w każdym proteście, rozdawałyśmy tysiące ulotek „Co robią anarchistki we Wrocławiu”, radykalizowałyśmy hasła, relacjonowałyśmy protesty na żywo oraz w artykułach na naszej stronie wolnywroclaw.pl. Organizowałyśmy również swoje bloki podczas protestów oraz osobne wydarzenia. Oprócz bezpośredniego działania podczas demonstracji tworzyłyśmy grafiki na naszych mediach społecznościowych, drukowałyśmy plakaty oraz wlepki, które rozdawałyśmy podczas spacerów, zrzucałyśmy banery z wiaduktów oraz symbolicznie przejęłyśmy kamienice na ulicy uniwersyteckiej z której również zrzuciłyśmy banery. https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/skloterki-pozdrawiaja-demonstrantki/? W związku z strajkiem kobiet powstał również kolektyw medialny KWW Wrocławskie rewolucjonistki, który uformował postulaty środowiska anarchistycznego związane z kobiecą rewolucją oraz nagłaśniał protesty. https://wroclawskierewolucjonistki.wordpress.com/2020/10/31/postulaty-wroclawskich-anarchistek/?fbclid=IwAR1qaY4KK9Y_pJJJK_TT_DZEjMMPkFzUQlgt6gqwAYWQH84Q8gk- gA6ZEek

LISTOPAD

01.11. – w wielu krajach odbywają się protesty wspierające sprawę polską, a we Wrocławiu Food Not Bombs (nasza zaprzyjaźniona organizacja) publikuje filmik o swojej inicjatywie https://www.youtube.com/watch?v=4kKZewmj1fg .
„Posłuchaj o anarchizmie” rzeczowo przedstawia sprawę atakowanych protestujących kobiet przez narodowców, którzy na wezwanie prezesa PiS wyszli na ulicę, by bić i zastraszać tych, którzy są przeciwni polityce partii rządzącej https://www.youtube.com/watch?v=4kKZewmj1fg.
02.11. – FA Wrocław też stworzyło krótki tekst o tej sprawie (to we Wrocławiu wysoko postawiony kibic WKS Śląsk zaatakował dziennikarkę, co zostało udokumentowane. Po tych wydarzeniach kibice WKS Śląsk pisali, że „się nim zajmą” itp. (krytykując jego zachowanie), jednak na słowach się skończyło – główny zainteresowany został szybko wypuszczony przez policję i nie niepokojony żyje jak wcześniej. https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/narodowcy-bija-kobiety-ktorych-mieli-bronic/
03.11. – do naszej organizacji zgłaszają się różne osoby chcące pomóc. Jeden z nich pisze tekst, który FA publikuje. https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/krotka-analiza-politologiczna-obecnej-sytuacji/
Aktywiści we Wrocławiu blokują jedną z głównych ulic (ul. Świdnicka) przyklejając się do jezdni – akcję zwołało Extinction Rebellion, po dłuższym czasie policja rozbiła blokadę.
04.11. – FA Wrocław organizuje anarchistyczną demonstrację o prawo do decydowania – tym razem pod Urzędem Wojewódzkim zaczynamy z przemowami, a później z banerem na czele „Wykrwawić władzę, nie kobiety” maszeruje ulicami przez centrum miasta pod siedzibę PiS, gdzie zostają zapalone symboliczne znicze.

Demonstracja miała nazwę „Marsz tysiąca zniczy”.

Rozdanych zostało setki ulotek „Co robią anarchistki we Wrocławiu” oraz tych dotyczących dostępu do aborcji i walki o prawo o to, by ten zabieg był bezpieczny i dostępny.

08.11. – Protesty ciągle trwają, niezależnie od kwestii legalności przeprowadzane są też aborcje. Badania pokazują, że w krajach, gdzie dostęp do aborcji jest ograniczony, a edukacja seksualna zmarginalizowana przeprowadza się więcej takich zabiegów niż tam, gdzie jest to legalne. Co ważne, robi się to w niebezpiecznych dla zdrowia i życia warunkach. Rozklejamy setki naklejek infoormujących o tym, gdzie potrzebujące osoby mogą się zglosić. https://pl-pl.facebook.com/FA.Wroclaw/photos/a.474358102634361/4545014348902029/?type=3&xts[0]=68.ARBFZbuBZ92-v9spEyGRsslZuh0VKqxP0PFRHNOK3D1UAIfSC7n-6j5stQp6Tf_5DWsfKYFB-ErDq4l2Zj1Kzt9j-HFWLI65K19kvUdLthl5PMj2w-d9b7ifJRKO2HheyNbF2-41rjp1R0xQtDrbRn2lnWEDPNBTKqsqM5UVulOZIPWCd_C3svABRydVFUU3-23iy-Zop3hPNDtoDnMfbd0hWUA6Qf66BD3dE_1DU_vq6-8lsSP2Tv8tCvBF7U5N8fPB3VMgrJODuU377OE30VKBrV2mjXDPwVRHRCQSLWZnDg7C32-FL7RGq5ma5feybARU19XK07SFemZeW6anyn5AhA

09.11. – „Ani państwa, ani draństwa” – kolejny anarchistyczny blok na demonstracji Strajku Kobiet, kolejne osoby zgłaszają się do którejś z wrocławskich grup anarchistycznych. Chcą czynnie wspierać walkę o lepsze jutro i mieć realny wpływ na to, co się dzieje – bez szefów, za to z solidarnością i pomocą wzajemną. Do protestu w pewnym momencie dołącza Masa Krytyczna. Policja robi się coraz bardziej pewna siebie w kwestii represji – spisywanie ludzi i zastraszanie robią się coraz bardziej popularne, bo demonstrację nie są już tak liczne jak kilka tygodni temu. Mimo to ludzie wciąż licznie wychodzą na ulicę. [https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/osiemnasty-dzien-protestow-we-wroclawiu/]

11.11. – „reprywatyzacja”, „gentryfikacja”, „czyściciele kamienic” – jeszcze dekadę temu te sformułowania były używane prawie wyłącznie przez organizacje lokatorskie i anarchistyczne, z biegiem czasu sprawy stawały się coraz głośniejsze dzięki ciągłemu naciskowi – pokazuje to, że konsekwencja i wytrwałość może zdziałać wiele nawet wówczas, gdy siły i środki są ograniczone. Dziś na stronie FA Wrocław możemy dowiedzieć się o sukcesie ruchu anarchistycznego – gnębieni lokatorzy dostaną odszkodowania od kamieniczników współpracujących z władzami.https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/dzisiaj-oglaszamy-wielki-sukces-ruchu-anarchistycznego-lokatorskiego/ Presja ma sens, działania przynoszą skutki!
13.11. – Od ponad roku nasza grupa prowadzi Kampanię „Bezpłatna Komunikacja Miejska” (BKM), która w Polsce istnieje już w kilkudziesięciu miastach. [https://pl-pl.facebook.com/FA.Wroclaw/posts/4567236970013100?tn=-R]

16.11. – kolejny blok anarchistyczny na demonstracji – tym razem zorganizowaliśmy akcję Cacerolazo, która polega na robieniu hałasu podczas uderzanie w garnki itd. Na demonstracji idziemy ze swoimi banerami, ze swoim nagłośnieniem i hasłami i rozdajemy uczestniczkom jak i przechodniom setki ulotek https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/kolejny-strajk-kobiet-we-wroclawiu-fotorelacja-z-dnia-16-11-2020/

18.11. – Represje policyjne nie ustają, a ruch anarchistyczny zapewnia pomoc w tej sprawie – zarówno rzeczową, jak i materialną czy prawną. Publikujemy materiały edukacyjne o mandatach i konsekwencjach ich nieprzyjmowania

https://pl-pl.facebook.com/FA.Wroclaw/posts/4589731981096932?tn=-R

Nigdy nie będziesz szła sama!
20.11. – kolejny dzień protestów i nasz udział w nich.
21.11. – plakatujemy miasto – różne plakaty o przekazie anarchistycznym.
22.11. – publikujemy zdjęcia z małych miejscowości – ludzie mieszkający na wsiach, choć najczęściej niezrzeszeni, też często podzielają nasze poglądy.
24.11. – jak być anonimową w sieci? Wrocławskie Rewolucjonistki radzą na fb.
25.11. – wrzucamy zmontowane video z muzyką z naszej demonstracji
28.11. – Demonstracja, anarchistyczny blok „Za wyborem, przeciw represjom!”

GRUDZIEŃ

W grudniu w dalszym ciągu uczestniczyliśmy w demonstracjach Strajku Kobiet, które ograniczyły się do marszów raz w tygodniu – sobotę. 05.12 razem z Food not Bombs tworzyliśmy odrębny blok niosąc 8-metrowy baner „Żądamy legalnej aborcji teraz”. Byliśmy też na ulicach 12.12 i 24.12. Po roku od rozpoczęcia przez nas kampanii Bezpłatna Komunikacja Miejska wznowiliśmy działania na mieście. W ciągu miesiąca owinęliśmy czarną folią kilkadziesiąt biletomatów oraz rozwiesiliśmy dziesiątki plakatów informacyjnych. Powstał też wzór naklejki -biletu na przejazd o kwocie 0,00 zł, na który można było się natknąć m.in. kupując bilet czy jadąc autobusem. Wszystko po to, żeby zwrócić uwagę miasta, które mimo trwającej od roku kampanii, zamiast iść w kierunku obniżenia cen biletów, zapowiedziało ich podwyżkę o ok. 30% od nowego roku.

W związku z tygodniem solidarności z anarchistkami i anarchistami na Białorusi, razem z Anarchistycznym Czarnym Krzyżem wywiesiliśmy baner: „Solidarnie z ofiarami represji na Białorusi”. Chcieliśmy tym samym okazać im wsparcie oraz nagłośnić przypadki nadużyć policji i wojska – aresztowań, znęcania się i przetrzymywania wobec osób walczących o wolność.

15 grudnia uczestniczyliśmy w blokadzie dostaw w magazynie Amazon pod Wrocławiem. Poza członkami FA Wrocław, było wiele przyjezdnych osób z innych sekcji oraz z Inicjatywy Pracowniczej. Łącznie było 110 osób i dziesiątki czerwono-czarnych flag. Blokada pod dwoma wjazdami trwała aż 2,5 godziny i sparaliżowała pracę magazynu. Amazon wzbogacił się podczas światowego kryzysu wywołanego pandemią, powiększając dwukrotnie swoje zyski, jednak nie respektując praw pracowniczych. Odmawiając premii świątecznej, wydłużając godziny pracy, narzucając mordercze normy, przedłużając tymczasowe umowy agencyjne, nie gwarantując stabilności zatrudnienia.

Udostępnij tekst

Jeden komentarz do “Wrocław – Podsumowanie działaności wrocławskiej Federacji Anarchistycznej w 2020 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *