Sekcja FA PoznańZapowiedzi

20 maja, Poznań – Protest portierek przed ZKZL

Wzywamy ZKZL do zapłaty zaległych wynagrodzeń! Oskarżamy ZKZL o popieranie wyzysku, brak kontroli nad środkami publicznymi i realizacją zleceń ochrony mienia, zwłaszcza w kwestii przestrzegania norm prawa pracy, uzyskanie nieuprawnionych korzyści materialnych i ignorowanie społecznej szkodliwości outsourcingu!

DLACZEGO?

W połowie 2018 roku Inicjatywa Pracownicza ujawniła szereg nieprawidłowości, jakich dopuszczali się pracodawcy i zleceniobiorcy, którzy wygrywali przetargi na ochronę obiektów administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. 20 osób strzegących miejskich budynków zostało oszukanych łącznie na 235 tys. zł wynagrodzenia (nie licząc narastających odsetek i innych kosztów). W sprawach tych zapadło 27 prawomocnych wyroków przed poznańskimi sądami, nakazujące zapłatę powyższych należności. Firmy są winne poszczególnym osobom nawet po wiele tysięcy złotych (najwyższe roszczenia przekraczają 25 tys. zł).

Firma która w 2018 roku wygrywała przetargi ogłaszane przez ZKZL, zatrudniała pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej (CAPREA i KAIO). Były one fikcyjne: na ich czele stali obywatele z Ukrainy i Wietnamu (którzy „zniknęli”); nie posiadały żadnego majątku; prowadziły wirtualne biuro. W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała związek zawodowy, że nie może przeprowadzić kontroli pod wskazanym adresem, bowiem firma celowo unika kontroli. Obecnie komornicy pomimo prawomocnych wyroków sądu informują, że nie są w stanie odzyskać zasądzonych pensji.

Wśród poszkodowanych osób, większość to pracownicy lub pracownice w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Niestety dwie z nich nie doczekały się swoich wypłat i w międzyczasie zmarły.

Według ustaleń Inicjatywy Pracowniczej, cały proceder miał charakter zorganizowany i kryminalny. Firmy wygrywające przetargi na ochronę mienia, także w instytucjach i obiektach publicznych, niejednokrotnie celowo tworzą i korzystają z fikcyjnych agencji pracy tymczasowej, aby w ten sposób utrudnić odzyskanie należnych pieniędzy przez oszukanych pracowników i uniknąć odpowiedzialności karnej. Inicjatywa Pracownicza w grudniu 2018 roku powiadamiała zatem o tym procederze prokuraturę. Obecnie, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto prowadzi dwa postępowania przygotowawcze w sprawie złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych portierów i portierek, ale trudno określić kiedy nastąpi ich zakończenie. Inicjatywa Pracownicza zarzucała prokuraturze w tej kwestii opieszałość. Po 2,5 roku od zajścia, nikomu nawet nie postawiono zarzutów.

Pomimo bieżącego informowania ZKZL o sytuacji, Zarząd w dalszym ciągu ogłasza przetargi na ochronę obiektów. Wygrywają je firmy ochroniarskie, które – w świetle posiadanych przez Inicjatywę Pracowniczą dokumentów – w dalszym ciągu nie przestrzegają prawa pracy. ZKZL najwyraźniej nie bada, czy np. dana firmy była kontrolowana przez Inspekcję Pracy i podpisuje umowy z podmiotami posiadającymi obszerne „kartoteki”. Dopuszczały się one licznych nadużyć na kilka miesięcy przed powierzeniem im zlecenia ochrony mienia miejskiego.

DOŚĆ TEGO!

Wzywamy WSZYSTKICH do wyrażenia solidarności oraz organizowania się!

Międzyzakładowa Komisji przy Teatrze Ósmego Dnia
Poznańska Komisją Międzyzakładowa
Komisja Portierek i Pracowników Ochrony – Warszawa

OZZ Inicjatywa Pracownicza – www.ozzip.pl

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *