Serwis Informacyjny - PolskaSekcja FA Poznań

Ugoda przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ws. zakazu działalności związkowej

Inicjatywa Pracownicza otrzyma od rządu RP 12 tys. euro w ramach ugody zawartej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ugoda kończy trwające 6 lat postępowanie, w którym nasz związek zarzucał państwu polskiemu ograniczanie wolności słowa i prawa do stowarzyszania się i tworzenia związków zawodowych. Powodem skargi do ETPC była decyzja Sądu Okręgowego w Poznaniu, który w 2014 r. zakazał dystrybucji ulotek i organizacji pikiet krytykujących warunki pracy w sklepie Aelia Duty Free na warszawskim lotnisku Chopina.

[przeczytaj więcej o sądowym zakazie działalności związkowej]

W 2014 roku Inicjatywa Pracownicza przeprowadziła szereg akcji protestacyjnych w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy reprezentantki komisji naszego związku w sklepie wolnocłowym Aelia. Odpowiedzią firmy było skierowanie do sądu pozwu o odszkodowanie w związku z „naruszeniem dóbr osobistych” przez OZZ IP. W toku postępowania, które nadal toczy się przed poznańskim sądem, spółce udało się uzyskać postanowienie „zabezpieczające roszczenie”, zgodnie z którym zakazano nam:

1. publikowania w środkach masowego przekazu materiałów zawierających hasła dotyczące wyzysku oraz represjonowania za działalność związkową i zastraszania pracowników i pracownic Aelii za ich działalność związkową;
2. dystrybuowania 41 numeru biuletynu „Inicjatywa Pracownicza” oraz ulotek „Kupon etycznego konsumenta” (ulotki dystrybuowano latem 2014 r. podczas akcji protestacyjnych – nawiązywały one do loga i szaty graficznej Aelii, ale zawierały krytykę działań kierownictwa firmy wobec personelu i związków zawodowych);
3. organizowania pikiet związanych z wyzyskiwaniem oraz zastraszaniem i represjonowaniem pracowników i pracownic Aelii.

Zakaz został wydany „na czas niezbędny do rozstrzygnięcia istoty sprawy”, co w naszej opinii stanowiło naruszenie przepisów postępowania cywilnego, zgodnie z którymi zabezpieczenie takie powinno obowiązywać maksymalnie przez rok. Postanowienie sądu zostało więc przez nasz związek zaskarżone do ETPC, jako bezprawna i nieuzasadniona ingerencja w wolność słowa (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) i wolność stowarzyszania się i tworzenia związków zawodowych (art. 11 Konwencji). W postępowaniu nasz związek reprezentował pro bono adw. dr Adam Ploszka z Kancelarii Pietrzak Sidor i Wspólnicy, wsparcia prawnego udzielała nam także Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

 

www.ozzip.pl

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *