Zapowiedzi

[2 sierpnia 2021, warszawa] Solidarnie z mieszkankami syrii

[polish below]

Join our protest outside the Syrian Embassy in Warsaw on Monday 2 August at 18:00 to protest against Assad and Russia war crimes against the Syrian People in Daraa.

It has been more than ten years and the Syrian revolution’s flame has not been extinguished. The Assad regime, backed by Russia, has announced the siege of large parts of Daraa and launched daily raids on defenceless civilians. In the recent days Daraa Al Bahad, a district of Daraa city, has been closed and cut off from the rest of the city by Assad regime’s forces. People cannot exit or enter the district and chains of supply were broken. Daraa Al Bahad is constabntly bombed and targeted by snipers. The only medical center has been force to close due to snipers’ attacks. Daraa Al Bahad is at the verge of famine and humanitarian crisis due tu regime’s forces attacking aid and medical workers. While the international community abandons its moral and humanitarian responsibility towards the Syrian people leaving them to face their fate and become subject to international bargains, the Syrian people demonstrate in opposition held areas every day to condemn the Russian bombing and the international failure.

Freedom for Syria and the Syrian people.

Zbierzmy się w poniedziałek, 2 sierpnia, o 18.00, pod ambasadą syrii w warszawie, by zaprotestować przeciwko atakom na Daraa Al Bahad i okazać naszą solidarność z Syryjkami i Syryjczykami!

Minęło ponad dziesięć lat, jednak płomień syryjskiej rewolucji nie gaśnie. Reżim Assada, wspierany przez Rosję, ogłosił oblężenie dużej części Daraa i rozpoczął codzienne naloty na bezbronnych cywilów. W ostatnich dniach Daraa Al Bahad, dzielnica miasta Dara, została zamknięta i odcięta od reszty miasta przez siły reżimu Assada. Ludzie nie mogą wyjść ani wejść do dzielnicy, a łańcuchy dostaw zostały przerwane. Daraa Al Bahad jest nieustannie bombardowana i atakowana przez snajperów. Jedyne centrum medyczne zostało zamknięte z powodu ataków snajperów. Daraa Al Bahad jest na skraju klęski głodu i kryzysu humanitarnego, gdyż siły reżimu atakują pracowników medycznych i humanitarnych (wbrew międzynarodowym konwencjom). Podczas gdy społeczność międzynarodowa porzuca swoją moralną i humanitarną odpowiedzialność wobec Syryjczyków, zostawiając ich na pastwę losu i międzynarodowych targów, Syryjczycy codziennie demonstrują na terenach kontrolowanych przez opozycję, aby potępić rosyjskie bombardowania i międzynarodową porażkę.

Wolność dla syrii i narodu syryjskiego!

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *