Zapowiedzi

Sobota, 18 stycznia 2020 r., godz. 13:00 przy Starym Marychu

Spacerujący po lasach do więzienia, myśliwi pilnujący samych siebie, tłumiki do celów łowieckich, policja i wojsko ochraniające polowania, nawet te rekreacyjne i dewizowe – wszystkie te niebezpieczne pomysły ministra Ardanowskiego mogą wkrótce przejść. Ale możemy to jeszcze zmienić!

NIE dla specustawy Ministerstwa Rolnictwa!
NIE dla pisania przepisów prawa pod myśliwych!
Lasy dostępne dla wszystkich!

Nie godzimy się na lekceważenie naszych obywatelskich praw do swobodnego i bezpiecznego korzystania z lasów i pól.

Rządzący zamierzają karać obywateli za wchodzenie do lasu, w którym odbywa się polowanie. W myśl ustawy ma to być przestępstwo zagrożone karą więzienia do 1 roku (do 3 lat w przypadku polowań sanitarnych). Prawo do polowania będzie ważniejsze niż prawo innych obywateli do wypoczynku, specerów z psem, zbierania grzybów czy uprawiania sportu. Aktywiści natomiast nie będą mogli sprawdzać czy podczas odstrzałów sanitarnych przestrzegane są zasady bioasekuracji.

STOP Lex Ardanowski!