Serwis Informacyjny - PolskaSekcja FA Poznań

Pracownice poznańskich żłobków będą protestować

Pracownice żłobków od 10 lat pozostają najgorzej zarabiającymi spośród wszystkich 37 kategorii zatrudnionych w jednostkach finansowanych z budżetu miasta Poznania. Na poniedziałek 14 czerwca br. zaplanowały protest pod Urzędem Miasta Poznania.

Wg danych otrzymanych z Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku najgorzej zarabiającymi pracownikami i pracownicami w mieście były osoby zatrudnione: w żłobkach, Muzeum Archeologicznym, jednostkach oświatowych, DPS, CTK Trakt (Tabela 1). Od lat „zestaw” ten się powtarza z niewielkimi ewentualnie zmianami.

 Na liście najgorzej zarabiających w mieście pojawiają się zatem ciągle te same grupy zawodowe, mocno zdominowane przez kobiety: pracownice żłobków, przedszkoli, szkół, domów opieki społecznej itd. Najogólniej mówiąc: sektor opiekuńczo-wychowawczo-oświatowy. Do tego dochodzą pojedyncze instytucje kultury.

Po przeciwnej stronie plasują się pracownicy magistratu oraz zajmujący się utrzymaniem infrastruktury: od transportu i dróg miejskich, przez zieleń i lasy, po obiekty sportowe (Tabela 2).

Tabela 1. Zakłady pracy finansowane z budżetu miasta Poznania o najniższym średnim wynagrodzeniu w 2020 r.

Miejsce zatrudnienia

Liczba etatów

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto bez nagród i odpraw

Żłobki

332

3 803 zł

Muzeum Archeologiczne

78

3 917 zł

Jednostki oświatowe

13 564

4 045 zł

Domy pomocy społecznej

306

4 070 zł

CTK Trakt

51

4 144 zł

Jednostki budżetowe łącznie

18 150

4 241 zł

Tabela 2. Struktura wynagrodzeń w jednostkach finansowanych z budżetu Miasta Poznania w 2020 r.

Pracownicy i pracownice:

Odsetek etatów

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto bez nagród i odpraw

UMP i utrzymania infrastruktury*

18%

5 055 zł

Kultury

5%

4 581 zł

Opieki i sektora socjalnego**

7%

4 289 zł

w tym: żłobków

(2%)

(3 803) zł

Oświaty

70%

4 045 zł

Jednostek budżetowych ogółem

100%

4 241 zł

*/ ZDM, ZTM, GEOPOZ, MPU, Straż Miejska, Usługi Komunalne, ZZM, Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska, Zakład Lasów Poznańskich, POSiR; **/ Placówki opiekuńczo – wychowawcze, DPS, Ośrodki wsparcia, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Żłobki, Centrum Usług Wspólnych MOPR, Poznańskie Centrum Świadczeń

10 lat temu, w 2011 roku, pracownice żłobków po raz pierwszy zorganizowały protest domagając się od władz miasta Poznania wyższych wynagrodzeń. W odpowiedzi, urzędujący podówczas prezydent Ryszard Grobelny napisał, iż do 2032 roku podwyżek nie będzie. Jak się okazuje ta sarkastyczna i arogancka deklaracja stanowi do dziś podwaliny miejskiej polityki wynagradzania. Aktualne władze ignorują postulaty kobiet pracujących w sektorze opiekuńczo-wychowawczo-oświatowym, a także w kulturze.

Obecnie różnica zarobków między grupami pracowników Urzędu Miasta Poznania i zakładów utrzymania infrastruktury (traktowanych łącznie), a pracownicami żłobków wynosi ponad 1250 zł miesięcznie brutto. Te dysproporcje płacowe pracownice żłobków uważają za krzywdzące i nieakceptowalne. “Nie wiemy dlaczego dbanie o drogi, trawniki i obiekty sportowe, jest w Poznaniu zdecydowanie lepiej doceniane, niż opieka nad dziećmi, osobami chorymi i pokrzywdzonymi przez los albo edukacja i kultura” – piszą w oświadczeniu.

W wielu przypadkach różnice w płacach pomiędzy poszczególnymi grypami zawodowymi i zakładami nie wynikają wcale z kompetencji, wykształcenia czy nawet jakichś „niewidzialnych” mechanizmów na rynku pracy. Kluczowym kryterium to płeć, ale też umiejscowienie w strukturze władzy.

Dlatego pracownice żłobków domagają się równego traktowania i wzrostu płac o 1250 zł. miesięcznie.

 www.ozzip.pl

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *