Sekcja FA Łódź

adres witryny: Federacja Anarchistyczna Łódź
email: faldz@riseup.net

Początki działalności anarchizmu w Łódź po drugiej wojnie światowej sięgają połowy lat osiemdziesiątych i działającej w mieście Pomarańczowej Alternatywy. Akcje w owym czasie skupiały się głównie na organizowaniu happeningów i demonstracji mających na celu zwiększenie zakresu swobód obywatelskich i dyskredytacje ówczesnych władz. Na początku lat dziewięćdziesiątych działa w mieście grupa Ortodox wydająca własne pismo i skupiająca wokół siebie zwolenników syndykalizmem. Po okresie przemian systemowych łódzcy anarchiści powołują również do życia Ruch Anarcho – Pacyfistyczny i kierują swoje działania wokół tematów ekologicznych i antymilitarystycznych. Organizują demonstracje i wydając własne pismo „Stonoga”. Od połowy lat dziewięćdziesiątych łódzcy działacze (początkowo jako Czarny Sztandar a następnie FA Łódź) poszerzają zakres swoich zainteresowań o tematy pracownicze (współtworząc związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza), antyrasistowskie (demonstracje, konferencje, organizacja akcji Kolorowa Tolerancja), ekologiczne (pokazy filmowe i pikiety). Osobną działalnością stanowi organizowana od 20 lat akcja rozdawania najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta darmowych posiłków (Food not Bombs), których udało się już wydać ponad 60 tysięcy. W chwili obecnej działacze Federacji Anarchistycznej Łódź uczestniczą również w działaniach innych grup wolnościowych i ekologicznych w Łodzi.

PŁASZCZYZNA PROGRAMOWA ŁÓDŹKIEJ SEKCJI FEDERACJI ANARCHISTYCZNEJ