Serwis Informacyjny - Świat WyróżnioneFA

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BIAŁORUSI

Commission of Relations of the International of Anarchist Federations (CRIFA) oraz wszystkie sekcje Federacji Anarchistycznej w Polsce wyrażają swoje wsparcie i międzynarodową solidarność w zmaganiach ludzi z Białorusi z dyktaturą Łukaszenki, w których
udział bierze wielu naszych towarzyszy anarchistów. Sytuacja w Białorusi dotyczy autokratycznej dyktatury, która trwała 26 lat oraz obecnych kryzysów – ekonomicznego, służb publicznych i służby zdrowia.
Fala protestów ogarnęła kraj, żądając dymisji dyktatora. Nas, jako anarchistów, nie obchodzi debata na temat tego, czy ostatnie wybory były sprawiedliwe czy nie. Jasnym jest, że ludzie chcą w końcu wykrzyczeć, że już wystarczy! Nie chcą więcej rządu, który ich głodzi, torturuje i na różne sposoby gnębi i uciska.
Solidaryzujemy się z białoruskimi więźniami politycznymi i żądamy ich natychmiastowego uwolnienia. Żądamy również przywrócenia wszystkich pracowników, którzy stracili pracę za udział w protestach i wzywamy do natychmiastowego zakończenia dalszych represji. Potępiamy przemoc i nadużycia policji politycznej, oraz wojska, i organizacji paramilitarnych, które samowolnie aresztują, biją i torturują politycznych wrogów reżimu. Domagamy się upadku autorytarnej potęgi, która stanowi smutną pozostałość byłego Związku Radzieckiego, wciąż stanowiącą broń w strategii militarnej Rosji putinowskiej, która używa sąsiednich krajów jako swoich baz wojskowych.
Jednakże w taki sam sposób, w jaki sprzeciwiamy się rosyjskim działaniom militarnym na Białorusi, nie ma naszej zgody na manewry wojskowe NATO w krajach nadbałtyckich. Nie przyjmujemy również retoryki zachodniej “wolności” oraz roli Unii Europejskiej jako swoistego “mediatora” na linii Wschód-Zachód. Jedyna faktyczna rola Unii, to zadbanie o europejskich kapitalistów, przez co, jako internacjonaliści, sprzeciwiamy się dalszemu istnieniu tej instytucji.
Zamiast tego, wzywamy do międzynarodowej solidarności wszystkich robotników i represjonowanych ludzi, i wszystkich socjalistycznych ruchów, ze Wschodu i Zachodu, poświęconych syndykalizmowi oraz prawu pracowniczemu, prawu do mieszkania, ruchy feministyczne i LGBTQ+, do obrony naszej ziemi przed spekulantami, do solidarności i wzajemnej pomocy, do zajmowania wolnej przestrzeni, do tworzenia alternatywnej kultury i do obrony naszych praw, naszej wolności przed wyzyskiem i autorytaryzmem.
Tylko bezpośrednia partycypacja ludzi w walce oddolnej pozwoli nam utworzyć ruch który osiągnie znacznie więcej, niż po prostu zmiana starego rządu na nowy, bardziej lub mniej skorumpowany, bardziej lub mniej autorytarny. Spośród wszystkich wyzwań, przed którymi dzisiaj stoimy, obecna pandemia dobitnie nam ukazała, że państwo i kapitalizm zawiodą nas, gdy chodzi o potrzebę solidarności. Całe społeczeństwo wymaga zmiany w kierunku równości i wolności, a anarchizm jest, bardziej niż kiedykolwiek, możliwy do osiągnięcia i wręcz wymagany, żeby naprawić szkody uczynione nam, społeczeństwu przez kapitalistów.
Commission of Relations of the International of Anarchist Federations (CRIFA)
Federacja Anarchistyczna (FA)
Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *