Serwis Informacyjny - PolskaSekcja FA Poznań

WYGRANA APELACJA. AMAZON PRZEGRYWA

5 kwietnia Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelacje Amazon w sprawie zwolnionej Magdy Marii Malinowskiej z naszego związku. Sąd pierwszej instancji przywrócił Magdę do pracy. Firma się odwołała. Sąd drugiej instancji uznał apelację w całości za bezzasadną. Pozwany pracodawca nie wykazał w sprawie by powódka dopuściła się jakiegokolwiek zarzutu wskazanego w piśmie rozwiązującym umowę o pracę. Magda wraca do pracy w Amazon.

Zdaniem pełnomocnika powódki Piotra Krzyżaniaka: „wniesienie apelacji służyło tylko wydłużeniu postępowania. Chodziło o to, aby jak najdłużej odwlec moment powrotu powódki do pracy. Być może pozwana liczyła na to, że do tego czasu związek zawodowy powódki przestanie istnieć. Pełnomocnicy pozwanej regularnie kwestionują liczebność związku jak i sam fakt jego istnienia. Aktualnie toczą się trzy inne postępowania sądowe OZZ Inicjatywa Pracownicza, w których Amazon kwestionuje nie tylko liczebność organizacji związkowej, ale także jej legalność”.

Decyzje sądów pierwszej i drugiej instancji potwierdzają, że polityka firmy Amazon utrudnia działalność związkową i jest zamknięta na dialog ze stroną społeczną, który realnie prowadziłby do poprawy warunków pracy i płacy. Przedstawiciele spółki łamią prawo, aby zastraszyć załogę i zniszczyć związki zawodowe. Wyrok sądu stanowi ważny krok w obronie praw pracowników, pokazując, że próby ograniczania działań związków zawodowych są nieakceptowalne.

Przypominamy, Amazon zwolnił Magdę Malinowską w listopadzie 2021 roku z przyczyn dyscyplinarnych, mimo jej podwójnej ochrony na mocy prawa pracy, wynikającej z członkostwa w Prezydium Komisji Międzyzakładowej Inicjatywy Pracowniczej w Amazon oraz z pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

Oficjalnym powodem rozwiązania umowy było “filmowanie lub fotografowanie procesu przenoszenia zwłok” pracownika, który zmarł w czasie pracy na terenie zakładu. Magda Malinowska, działając jako społeczny inspektor pracy, zwróciła się do Amazona z prośbą o włączenie jej do zespołu powypadkowego w celu monitorowania ewentualnych nieprawidłowości i wyjaśnienia przyczyn śmierci pracownika. Pomimo przepisów prawa pracy, które nakazują zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania społecznych inspektorów pracy, Amazon odmówił włączenia Magdy do zespołu, a następnie zwolnił ją, podając fałszywy zarzut filmowania zwłok.

Działaczka odwołała się do Sądu domagając się przywrócenia do pracy. 12.10.2023 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu przywrócił Magdę Malinowską. Sędzia uznała zarzuty spółki dotyczących filmowania procesu przenoszenia zwłok za nieprawdziwą i nierzeczywistą przyczynę zwolnienia. Jej zdaniem pracodawca je „wyolbrzymił”. Fałszywe zarzuty stanowiły jedynie pretekst do niesłusznego rozwiązania umowy o pracę działaczki związkowej, a rzeczywistą podstawą mogło być zaangażowanie Magdy w obronę praw pracowniczych.

Ponadto zdaniem Sądu Rejonowego pracownicy szczebla wyższego „nie są przychylnie nastawieni do związków zawodowych”. Konflikt między pracodawcą a związkiem zawodowym nie może być podstawą zwolnienia działacza związkowego, pracownicy i związkowcy mają prawo krytykować organizację pracy i nie mogą być z tego tytułu represjonowani. Spółka Amazon złożyła odwołanie od tej decyzji do sądu drugiej instancji, które dziś zostało odrzucone.

www.rozbrat.org

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *