Serwis Informacyjny - PolskaSekcja FA Poznań

Mija już 26 rok działalności Kolektywu Rozbrat

Przez wszystkie te lata nieprzerwanie i bez sponsorów działamy w przestrzeni społecznej, politycznej i kulturalnej Poznania oraz kraju. W tym roku pandemia COVID-19 wystawiła również nas na poważną próbę i konieczność adekwatnej odpowiedzi. Od marca czasowo wstrzymaliśmy wiele prowadzonych na Rozbracie inicjatyw, m.in.: zajęcia wolnej szkoły, koncerty, zajęcia na salce treningowej, jak i działań związanych z organizacją demonstracji i konferencji. Z czasem zmienialiśmy system działania, tak by utrzymać ciągłość i bezpieczeństwo. Od początku jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że to międzyludzka solidarność i pomoc wzajemna jest ważniejszym gwarantem naszego zdrowia i bezpieczeństwa, niż zapewnienia rządu. Dlatego podjęliśmy się akcji szycia i dystrybucji maseczek. Rozwoziliśmy środki dezynfekujące i wspieraliśmy akcje Kolektywu Jedzenie Zamiast Bomb, którego grupa gotowała i rozdawała darmowe posiłki dla tych, którzy najbardziej tego potrzebowali
Jednocześnie obserwowaliśmy nieudolność rządu, którego przedstawiciele nie potrafili nawet właściwie informować społeczeństwa o zagrożeniu epidemiologicznym. Zalecenia dotyczące obowiązków noszenia maseczek celem minimalizowania ryzyka zakażenia zmieniały się jak w kalejdoskopie, przy jednoczesnym braku debaty dotyczącej przyczyn kryzysu opieki zdrowotnej. Nie potrafiono zapewnić odpowiedniej ilości sprzętu medycznego i ochronnego (m.in. respiratorów) dla służby zdrowia czy placówek opiekuńczych, sprawnie uciekając od krytyki działania państwa. Jednak tam, gdzie zawodziła władza, często zwyciężała samoorganizacja społeczeństwa. Powstawały liczne grupy samopomocowe – pomagano organizować zakupy, pomagano w opiece nad zwierzętami domowymi, chałupniczo zajmowano się szyciem maseczek i organizacją zbiórek sprzętu oraz środków finansowych dla szpitali. W tych działaniach również braliśmy udział.

Kiedy ze wszystkich stron dochodziły komunikaty pod hasłem „zostań w domu”, konieczność pracy zarobkowej i wyzysk ekonomiczny z nią związany bynajmniej nie ustawał, wręcz przeciwnie, nabrał nowego tempa dostosowanego do warunków pandemii. Na kryzysie ponownie skorzystali najbogatsi kosztem reszty społeczeństwa. Dlatego jako środowisko związane z Rozbratem nadal aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wspieraliśmy pracowników magazynów Amazona, pracujących pełną parą mimo olbrzymiego ryzyka zarażenia. Dziś już wiemy, że to właśnie właściciel Amazona – Jeff Bezos – ponownie umocnił się w rankingu najbogatszych ludzi świata, pomimo, a może właśnie dzięki pandemii COVID-19. Nagłaśnialiśmy również propozycję OZZ IP w zakładach VW Poznań polegającą na przestawieniu produkcji na wyrabianie niezbędnego sprzętu medycznego – respiratorów – takich, które w przeciwieństwie do zamówionych przez rząd za bajońskie sumy działałyby, spełniały niezbędne normy i trafiły do szpitali.

Zaangażowaliśmy się w działania nowo powstałej grupy ekologicznej Zielona Fala. Tuż przed ogłoszeniem lockdownu grupa podjęła się blokady koparki w kopalni odkrywkowej Tomisławice, co zatrzymało jej pracę i doprowadziło do debaty dotyczącej wpływu eksploatacji zasobów naturalnych i kryzysu klimatycznego na nasze życie. Prowadziliśmy również lokalne akcje, m.in. blokując wraz z mieszkańcami wycinkę drzew, w podpoznańskim Suchym Lesie.

W obliczu kryzysu, który pozbawił wielu osób pracy lub ograniczył ich dochody, niezbędne są działania zapobiegające pogłębieniu takich sytuacji jak utrata dachu nad głową przez osoby najbardziej dotknięte kryzysem. Dlatego w porozumieniu z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów domagaliśmy się wstrzymania wszelkich działań komorniczych oraz eksmisji wymierzonych w lokatorów w obliczu pandemii, a także zamrożenia płacenia czynszów. Wspieraliśmy WSL również w organizowaniu wsparcia medycznego dla osób z doświadczeniem migracji i bezdomności, otwierając nowe pola działań.

Angażowaliśmy się również w protesty uliczne, kiedy rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów związanych z i tak restrykcyjnym dostępem do aborcji. Protestowaliśmy po zabójstwie George’a Floyda w Stanach Zjednoczonych, które również w Polsce spotkały się z reakcjami w postaci pikiet i marszów solidarnościowych. Przypominaliśmy tym samym wagę problemu rasizmu i policyjnej przemocy zbierającej żniwo także w naszym kraju – jej ofiarom padł m.in. Igor Stachowiak. Każdy taki protest w okresie, w którym władze utrudniały i zabraniały gromadzenia się obywateli, wykorzystując nieprecyzyjne przepisy o zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19, był też dla nas formą walki o podstawowe prawa obywatelskie, wolność słowa i prawo do protestu.

Przypominaliśmy o zagrożeniu związanym z planami faktycznego zabudowania poznańskich klinów zieleni. Zagrożenie to nakłada się na zakusy deweloperów, a także spółki Darex roszczącej sobie prawo do części działek, na których znajduje się Rozbrat. Sama spółka, o czym informowaliśmy wielokrotnie, znalazła się w posiadaniu terenu w wyniku niejasnego procesu reprywatyzacji, a z tytułu posiadania wyłudziła niespłacony kredyt. Dziś spółka dąży do odzyskania „swojej” własności, co prowadzi do zagrożenia nie tylko dla Rozbratu, ale również dla pobliskich ogrodów działkowych ROD „Bogdanka”. Nie ma naszej zgody na zabetonowanie klinów zieleni, tak jak nie ma naszej zgody na likwidację ogrodów działkowych czy przejęcie terenu Rozbratu przez reprywatyzacyjnych oszustów!

W ostatnim okresie przeciwstawiliśmy się represjom i nagonce, która szczególnie nasiliła się w trakcie kampanii prezydenckiej, a skierowana została przeciw środowisku LGBT+. Braliśmy udział w akcjach solidarnościowych z aktywistką grupy Stop Bzdurom – Margot. Demonstrowaliśmy również w związku z kolejnymi sfałszowanymi wyborami na Białorusi i represjami reżimu Łukaszenki. Działaliśmy na rzecz solidarności z tamtejszymi opozycjonistami, wśród których nie brakuje anarchistów, antyfaszystów i lewicowców, mających dość dyktatu władzy.

Nasze zaangażowanie ściąga na nas często represje przedstawicieli państwa i policji, które zawsze bardziej sympatyzowały z kapitałem i neofaszystami, niż z ruchami społecznymi, mając po swojej stronie wymiar nie-sprawiedliwości. Tak stało się niedawno, po akcji bezpośredniej wymierzonej w faszyzującego kandydata na prezydenta, Krzysztofa Bosaka. W tym przypadku sprawa jest jeszcze na etapie przygotowawczym, my udzielamy pełnego wsparcia oskarżonym. Nadal toczy się postępowanie związane z protestem w obronie praw kobiet w trakcie „Czarnego Protestu”. O wyrokach, jakie zapadły w sądzie pierwszej instancji informowaliśmy tutaj i tu. W piątek 11 września 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się pierwsza rozprawa apelacyjna. Co ważne, apelację złożyła nie tylko obrończyni oskarżonych, domagając się pełnego uniewinnienia, ale również prokuratura dążąca do wyższych wyroków. Jak widać, władza chce jak zwykle surowo karać tych, którzy sprzeciwiają się jej opresji!

Niezależnie od pandemii COVID-19, niezależnie od kolejnych autorytarnych działań polityków, niezależnie od wyzysku w pracy i podziałów społecznych – Rozbrat trwa od 26 lat i nadal będzie miejscem generującym ruchy sprzeciwu wobec niesprawiedliwości!

www.rozbrat.org

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *