Sekcja FA PoznańZapowiedzi

14 kwiecień, Poznań – SOLIDARNOŚCIOWY INFO-TOUR – ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ BIAŁORUŚ

русский ниже / English below
Dwa i pół roku po powstaniu na Białorusi przeciwko dyktaturze Łukaszenki za różne działania przeciwko reżimowi przebywa w więzieniu ponad 2300 osób. Dziesiątki tysięcy opuściły kraj, aby uniknąć ścigania i są teraz rozsiane po całym świecie,
wielu trafiło do Polski. W Ukrainie walczą setki ludzi z Białorusi, by zatrzymać rosyjski imperializm, mając nadzieję, że otworzy to nowe możliwości dla całego regionu.
Anarchiści należą do tych, którzy przyjęli mocne uderzenie ze strony dyktatury ostatnich lat. Co najmniej 25 anarchistów i antyfaszystów siedzi obecnie w więzieniu, a wyroki więzienia sięgają nawet 21 lat.
Wielu z nich znajduje się pod ciągłą presją ze strony więziennej administracji, podczas gdy reżim nadal ściga ich za
opór w więzieniu czy działania, które miały miejsce wiele lat temu.
W ramach tej trasy informacyjnej chcielibyśmy porozmawiać o aktualnych wydarzeniach, atmosferze politycznej na Białorusi i w diasporze za granicą, perspektywy białoruskich anarchistów, a także zbierać fundusze na dalsze wsparcie towarzyszy w więzieniach i ich rodzin.
Dopóki wszyscy nie będą wolni
www.rozbrat.org
—————————————————————————————————————————————–
АНАРХИСТСКИЙ ЧЕРНЫЙ КРЕСТ БЕЛАРУСЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУР СОЛИДАРНОСТИ В ПОЛЬШЕ
Спустя два с половиной года после восстания в Беларуси против диктатуры Лукашенко более 2300 человек остаются в тюрьмах за участие в различных акциях против режима. Десятки тысяч покинули страну, чтобы избежать
судебного преследования, и теперь разбросаны по всему миру. Многие оказались в Польше. Сотни людей сражаются в Украине, чтобы остановить российский империализм, надеясь, что это откроет новые возможности для всего региона.
Анархисты – одни из тех, кто сильно пострадал от политических репрессий последних лет. По меньшей мере 25 анархистов и антифашистов сейчас сидят в тюрьмах, срок заключения достигает 21 года. Многие из них находятся
под постоянным давлением со стороны тюремной администрации, а режим продолжает преследовать их за сопротивление в тюрьме или акции, произошедшие много лет назад.
В рамках этого инфотура мы хотели бы поговорить с вами о текущей политической атмосфере в Беларуси и диаспоре, перспективах беларусских анархистов, а также собрать средства для дальнейшей поддержки товарищей
в тюрьмах и их семей.
Пока все не станут свободными
www.rozbrat.org
Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *